h

Nieuws van de afdeling

28 maart 2024

Roeland Schweizer’s Grande Finale

Foto: Cultureel Cafe

in cultureel café

Meer dan 10 jaar heeft beeldend kunstenaar Roeland Schweizer een niet alleen groots, maar ook indrukwekkend atelier in de voormalige Ritmeester sigarenfabriek aan de Kerkewijk ingericht. Bij binnenkomst komt de geest en de inspiratie van de kunstenaar uit Amerongen je als een tsunami tegemoet. Je wordt overspoeld door kleuren, schilderijen van immense omvang, tekeningen, beeldhouwwerken en rariteiten.

Lees verder
27 maart 2024

Ambacht en Vennehof schieten sociaal tekort

SP stemt tegen slechte woningbouwplannen

Bij een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, zou je verwachten dat de gemeente daar juist extra op inzet. Of zich op zijn minst houdt aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. Echter, bij de plannen voor 'het Ambacht' en 'het Vennehof' is daarvan geen sprake. Daarom stemde de SP tegen deze plannen.

Lees verder
26 maart 2024

Voor duurzaamheid

Voorstellen bij opgaveperspectief

In de raadsvergadering van 21 maart j.l. is het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal vastgesteld. Bij dit opgaveperspectief was de SP mede-indiener van een tweetal voorstellen om het sociale aspect van de verduurzaming te borgen, en om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Want duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid heeft de SP hoog in het vaandel staan.

Lees verder
12 maart 2024

"Ik ga niet weg."

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

Aaron in actie tegen Veenvesters

Aaron, een 32-jarige man uit Veenendaal wordt door Veenvesters beschuldigd van het veroorzaken van overlast voor zijn buren. Deze beschuldiging leidt nu tot uitzetting. Herhaaldelijk zijn er verzoeken gedaan om inzage te krijgen in de klachten van omwonenden maar deze verzoeken werden afgewezen of er werd pas heel laat gereageerd. Aaron ervaart dat dit zijn gezondheidssituatie alleen maar verergert; mede doordat Veenvesters alleen de klachten van buren serieus nemen zonder hoor en wederhoor.

Aaron weigert daarom zijn woning te verlaten. Op dinsdag 12 maart ging hij naar Veenvesters, samen met de Bond voor Precaire Woonvormen, de SP en sympathisanten om de uitzetting op woensdag 13 maart te voorkomen. Tevens bood hij de pakket met drie eisen aan.

Lees verder
11 maart 2024

In gesprek over wooncomfort en woonlasten

Foto: SP Veenendaal

nav enquete Franse Gat

Afgelopen zaterdag, 9 maart, stond de SP-tent op de Jan Steenlaan. Een groep vrijwilligers ging in gesprek met bewoners over het wooncomfort en woonlasten, naar aanleiding van een enquête die de partij eerder hield in de buurt.

Lees verder
9 maart 2024

Vrouwenstrijd is klassenstrijd

Foto: SP Veenendaal

één wereld, duizend vrouwen

Traditiegetrouw besteeddede SP volop aandacht aan Internationale Vrouwendag op 8 maart. Onder andere met de jaarlijkse bloemengroet van de dames, voor de dames. Op het Bruïneplein werden de narcissen uitgedeeld; dit keer met internationaal gezelschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier