h

Nieuws van de afdeling

26 april 2021

Voorstellen: Sociaal Domein

Foto: SP Veenendaal

Amendementen van de SP bij verordening

Als je vindt dat iets beter moet, kom dan met een voorstel. Oftewel: geen kritiek zonder alternatief. Een belangrijk motto voor SP'ers in de  politiek. Zo ook afgelopen donderdag (22 april) toen de SP diverse voorstellen deed om de Integrale Verordening Sociaal Domein iets menselijker te maken...

Lees verder
23 april 2021

Naastenliefde niet bestraffen!

Foto: Cor van Londen

Motie SP, ChristenUnie e.a.:
Vrijstelling giften in de bijstand

Zou 'boodschappen-gate' ook in Veenendaal kunnen gebeuren? Die kans is een stuk kleiner, nu een motie van SP, ChristenUnie en anderen is aangenomen in de gemeenteraad. Die motie regelt een vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand tot 1200euro per jaar.

Lees verder
18 april 2021

Kan er straks nog wel gewoon geflyerd worden?

Foto: Peter van de Rovaart

Nieuwe regel in de Algemene plaatselijke verordening

De SP is bij uitstek een partij van de straat. Onze activiteiten worden momenteel bemoeilijkt door corona, maar er ligt nog een hindernis op de loer...
... een nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Lees verder
17 april 2021

Omwonenden verontrust over windkolossen

Foto: SP Veenendaal

Laat van u horen op 18 mei!

Er zijn vergevorderde plannen om kolossale windmolens aan de rand van Veenendaal te plaatsen. Dit in het kader van Regionale Energie Strategieën. De plannen zorgen voor veel onrust bij omwonenden in Veenendaal, Overberg en Renswoude.

Op 18 mei organiseert de gemeente Renswoude een inspraakronde over de geplande windmolens. De SP roept iedereen op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Hulp nodig bij aanmelden? Stuur een mailtje naar inspraak@spveenendaal.nl en wij helpen u graag verder.

Lees verder
14 april 2021

Zorg voor iedereen!

Foto: SP Veenendaal

Integrale verordening Sociaal Domein

Op 22 april stelt de gemeenteraad de Integrale Verordening Sociaal Domein vast. Hierin staan alle regels van het sociale domein in Veenendaal. Gisteravond (13 april) vond de bespreking in de raadscommissie plaats.

Lees verder
12 april 2021

Zorgvuldigheid boven snelheid

Foto: SP Veenendaal

SP stemt tegen fiscalisering parkeergarages

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maand heeft de SP tegen het voorstel gestemd om de Parkeergarages te fiscaliseren. Nog niet alle informatie die nodig was om tot een goed besluit te komen was aanwezig. Daarom achtte de SP een voorstem onverantwoord; zorgvuldigheid gaat boven snelheid...

Lees verder

Pagina's

U bent hier