h

Nieuws van de afdeling

5 maart 2020

Rekenkamercommissie: "Sturing op onderwijshuisvesting kan beter"

Foto: A.J. Breur

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de (ver)nieuwbouw van onderwijshuisvesting in Veenendaal. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat het bestaande Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) een goede aanzet is tot sturing op het scholenbestand.
Tegelijkertijd concludeert de rekenkamercommissie dat financiële uitgangspunten niet houdbaar zijn: "als we in ogenschouw nemen dat het IHP een project is van ruim € 30 miljoen, dan kun je stellen dat de voorbereiding diepgravender moet en de tussentijdse bewaking grondiger."

Lees verder
4 maart 2020

Belastingaangifte in de bibliotheek

Met laptops, printers, tips over je DigiD en meer

In maart en april kan iedereen die zelfstandig de jaarlijkse belastingaangifte wil doen gratis gebruikmaken van de speciaal hiervoor ingerichte laptops en printers van Bibliotheek Veenendaal. Ook is er informatie te vinden over leren werken met een DigiD en verwijst de Bibliotheek door naar organisaties die helpen bij het invullen van de aangifte.

Lees verder
3 maart 2020

Thema-avond: Energietransitie in Plein Zuid

Foto: SP Veenendaal

Wat betekent de energietransitie
voor mij persoonlijk?

Op maandag 23 maart organiseert SP Veenendaal een thema-avond over de energietransitie.

De vraag die centraal staat is:
"Wat betekent de energietransitie voor mij persoonlijk?"

Lees verder
1 maart 2020

Bob Fosko overleden

Geert Timmers 1955-2020

Je hield ontzettend van het leven en van vele mensen die je erin tegen bent gekomen.
Tiny Kox, Fractievoorzitter SP Eerste Kamer

Afgelopen vrijdag (28 februari) is muzikant, zanger en acteur Geert Timmers - beter bekend als Bob Fosko - overleden aan de gevolgen van kanker. Fosko is 65 jaar geworden.
Met hem verliest de SP een goede vriend en bondgenoot.

Lees verder
28 februari 2020

Sport in de gemeenteraad

Foto: Jan Breur

Gezond en veilig voor iedereen

Van politiek wordt wel eens gezegd dat het topsport is. En dat klopt.
Maar in de politiek gaat het soms ook OVER sport. Dat was de afgelopen maand het geval. De gemeenteraad besprak het beleidskader 'Sport en bewegen 2020-2023'.
De SP zet zich in voor gezond en veilig sporten voor iedereen.

Lees verder
23 februari 2020

Gemeenteraad doet niets voor woningzoekenden

doormodderen met verouderde woonvisie

Vorige maand zijn Veenendalers met een hulpvraag door een raadsmeerderheid in de kou gezet; afgelopen donderdag (20 februari) waren woningzoekenden aan de beurt. De gemeenteraad verlengde de gedateerde woonvisie uit 2014, zonder enige wijziging aan te brengen. Voorstellen van onder andere de SP, om de wooncrisis te bestrijden, werden afgewezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier