h

Nieuws van de afdeling

15 november 2022

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

Sportvoorziening is geen speeltoestel

De nieuwe skatebaan zal een stuk beter worden onderhouden dan de oude. De SP heeft, mede namens een aantal andere partijen, een voorstel ingediend bij de begroting om de skatebaan te onderhouden op het niveau van een sportvoorziening. Een ruime meerderheid steunde deze motie.

Lees verder
14 november 2022

Budget voor initiatieven diversiteit

...verscheidenheid waarderen

Bij de behandeling van de begroting is er een voorstel van D66, SP en anderen aangenomen, om budget vrij te maken voor maatschappelijke initiatieven. Het gaat om initiatieven van en voor mensen die op basis van bijvoorbeeld hun afkomst, geloof, genderidentiteit of geaardheid op een achterstand staan.
Alleen de SGP stemde tegen.

Lees verder
13 november 2022

Oplossing voor scootbielclub, Bouwdorp en EHBO in zicht

Toezegging wethouder

Er komt een Sociaal Huisvestingsplan om organisaties, die we als Veense gemeenschap waardevol achten, een plek te geven. Met de scootmobielclub, Bouwdorp en de EHBO - organisaties die op zeer korte termijn onderdak nodig hebben - zal het College gesprekken voeren om snel tot een oplossing te komen.
Deze toezeggingen werden gedaan bij de behandeling van de Programmabegroting, eerder deze maand.

Lees verder
8 november 2022

VOORSTEL: afschaffen hondenbelasting

De hond is geen melkkoe!

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP een voorstel ingediend om de hondenbelasting in Veenendaal af te schaffen. Hondenbezitters dragen onevenredig veel bij voor deelname aan de samenleving. De SP wil eerlijkere belasting.

Lees verder
5 november 2022

Breur voorgedragen als lijsttrekker bij Statenverkiezingen

Daadkrachtig en optimistisch in de provincie

De SP in de provincie Utrecht stelt Jan Breur voor als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen. Breur is 41 en al geruime tijd fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad van Veenendaal. In het dagelijks leven werkt hij voor een onderzoeksbureau. In maart van dit jaar volgde hij Andrea Poppe op, die om gezondheidsredenen moest stoppen als statenlid. Breur voert een lijst aan met 40 kandidaten uit de hele provincie. 

Lees verder
2 november 2022

De toekomst van de boer...

Foto: SP Veenendaal

18 november, Renswoude: Novemberdebat 2022

De toekomst van de boer staat centraal op het Novemberdebat, dat op 18 november om 20:00u plaatsvindt in Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg 80 te Renswoude. Het debat wordt georganiseerd door de SP. Iedereen is welkom, en de toegang is gratis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier