h

Drie avonden theater

12 juni 2024

Drie avonden theater

Een politiek schouwspel...

Eerder heb ik een stukje geschreven over een avondje Theater, waar het plan van de Gemeente werd voorgelegd voor een Nieuw theater De Lampegiet. Een zeer ambitieus plan, wat 50 miljoen zou moeten kosten! Omdat er op 23 mei een commissievergadering werd gehouden, compleet met inspraak van inwoners over o.a. een bioscoop, was ik nieuwsgierig en besloot ik op de Tribune plaats te nemen.

commissie, 23 mei

Hoewel er meerdere onderwerpen waren (o.a. Personeelsbestand bij de gemeente en de externe inhuur, Woonvisie) beperk ik mij tot de gebeurtenissen over het theater. Er waren verschillende insprekers.
Iemand sprak over het belang van een bioscoop.
Een inspreker namens de SGP Vallei en Rijn, vroeg zich af of de financiën wel op orde zijn.
Patrick Marcus, de huidige directeur van theater de Lampegiet.

Wat onder meer aan de orde kwam:
Het nieuwe Theater zal een grote ontmoetingslek zijn voor jong en oud, van mensen uit de wijde omgeving, dagjes mensen die evt. ook de bioscoop of andere evenementen die overdag in het theater zouden kunnen plaatsvinden. Hoe zou het nieuwe theater er uit moeten zien? Poppodium, (waar is het geld gebleven van de oude bioscoop (Hofplein)/ poppodium?) Zo waren er nog meer vragen voor de verantwoordelijke wethouder Dylan Loghtenberg, die zelfs nog een paar regels wijdde aan de enquête die de SP vanaf oktober 2023 gehouden heeft. Na de antwoorden van de wethouder ben ik zelf huiswaarts gegaan.

Raadsvergadering, 30 mei

De ochtend na de Gemeenteraadsvergadering las ik dat het voorstel het niet had gehaald, en de SP tot de tegenstemmers behoorde. Waarom?
Omdat er nu al tekorten zijn, de femeente krap bij kas zit en over 1 á 2 jaar nog meer moet bezuinigen, het onderhoud van scholen, openbare ruimten veel te wensen overlaat, onderwijs en JGZ nu al geld te kort komt, en de rijen bij de voedselbank ook nog niet korter zijn geworden!
De SP gaf bij monde van Sietse van der Bij dat het jaarlijks onderhoud nog niet mee was gerekend, dat het wel een erg duur theater zou worden wat er 40 jaar moest blijven staan! Bovendien is de huidige landelijke coalitie van plan om de BTW op de toegangsprijs te verhogen naar het luxe tarief van 21%.

Deze vergadering duurde tot in de kleine uurtjes, er was dan maandag 3 juni nog een korte vergadering nodig over de woonvisie.

Woonvisie (raadsvergadering 3 juni)

Aan de hand van de woonvisie werden er weer volop opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
30% sociale huur, 10 % sociale koop tot 260.000 Euro voor starters op de woningmarkt (voornamelijk voor jongeren-studio's).
Is de Jongerenraad hierbij betrokken?
Kunnen we de bouw als Gemeente dit niet in eigen hand nemen i.p.v. uitbesteden?

Antwoord van de wethouder:
Het is wachten op de nieuwe woningwet, dus zal er een actualisatie moeten plaatsvinden tegen die tijd. Het is wachten op een nieuwe ministersploeg. Ook zal er rekening gehouden moeten worden voor een plaatsje voor de vluchtelingen uit de Oekraïne; deze mensen worden voorlopig opgevangen in bestaande gebouwen.
Verder schiet de participatie nog tekort bij nieuwbouw bij de Nieuwe Molen.

Als SP stemmen we nog tegen de nieuwbouwplannen,
omdat er te weinig sociale woningbouw plaatsvindt.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier