h

Enquête Supermarktleiding - Zondagopenstelling Supermarkten

Foto: Jan Breur

In september wordt in de gemeenteraad de mogelijkheid besproken voor supermarkten om op zondag open te gaan. Dit biedt kansen en bedreigingen voor zowel supermarkthouders, winkelpersoneel, consumenten als werkzoekenden.

Het standpunt van de SP hangt zeer nauw samen met het draagvlak onder de belanghebbenden. Over de invoering van de koopzondag staat er in het
verkiezingsprogramma: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG.

Deze enquête is bestemd voor mensen die namens de supermarktleiding van een supermarkt in Veenendaal spreken; 1 persoon per Supermarkt.

Verificatie

Om te voorkomen dat iemand de enquête dubbel invult, vragen we u om uw e-mailadres. Dit dient louter ter verificatie. Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgesprongen.

Tenzij u zelf anders aangeeft, zal uw e-mailadres niet gebruikt worden om u zaken toe te sturen. Uw e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden.

Algemene gegevens

De onderstaande vragen zijn bedoeld om ons een beeld te verschaffen over de Veenendaalse supermarkten in het algemeen.

Om er zeker van te zijn dat er slechts één vragenlijst per supermarkt wordt ingevuld, heeft de eerste vraag in deze sectie een verplicht karakter; de overige vragen zijn optioneel.

Indien u namens meerdere supermarkten spreekt, kunt u meerdere opties aanklikken. Indien er namens één supermarkt meerdere formulieren worden ingevuld, rekenen wij het laatst ingevulde formulier als geldig in ons onderzoek.
Aantal leden personeel:
% van de werknemers heeft een diploma/certificaat voor zijn/haar functie
Uitgedrukt in een percentage; afgerond op hele procenten
mensen met een arbeidsbeperking
Uitgedrukt in Euro's
Per dag dat de supermarkt operationeel is, moeten er personeelsleden aanwezig zijn
% van de werknemers die per dag aanwezig moeten zijn, is moeilijk vervangbaar.
Uitgedrukt in een percentage. Onder moeilijk vervangbaar verstaan wij mensen die beschikken over bepaalde kwalificaties of vaardigheden, behorend bij specifieke functies. Bijvoorbeeld leidinggevenden of gespecialiseerd personeel.
Zondagopenstelling

Dit laatste onderdeel betreft de (verwachte) gevolgen voor u als supermarkt. Deze gevolgen proberen wij te kwantificeren door ze uit te drukken in rapportcijfers.

De vragen die aan de kern van de enquête raken zijn verplicht; de overige vragen niet.

Rapportcijfer
1=zeer slecht, 10=zeer goed
Rapportcijfer:
1=Ik blijf zeer zeker gesloten, 10=Ik ga zeer zeker open
Rapportcijfer:
1=Ik wil op zondag zeker gesloten blijven, 10=Ik wil op zondag open
Ervaren concurrentiedwang:
1=Geheel niet, 10=Zeer zeker wel
Mate van hinder:
1=Geen hinder, 10=Zeer veel hinder
Rapportcijfer:
1=Niet bereid, 10=Zeer bereid
Rapportcijfer:
1=Geheel onvrij, 10=Geheel vrij
Rapportcijfer
1=Zeer zeker onvoldoende, 10=Zeer zeker voldoende. Denk hierbij ook aan moeilijk(er) vervangbare werknemers, zoals leidinggevenden en gespecialiseerd personeel.
Samenhang:
1=Geen samenhang, 10=Zeer sterke samenhang
Samenhang:
1=Geen samenhang; 10=Zeer sterke samenhang
Samenhang:
1=Geen samenhang, 10=Zeer sterke samenhang
Bereidheid
1=Niet bereid, 10=Zeer zeker bereid. Denk bij maatschappelijke tegenprestaties aan het aannemen van extra personeel onder mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, oudere werkzoekenden; of in het deelnemen aan projecten om duurzaamheid en eerlijke handel (FairTrade) te stimuleren; of door de toevoeging van lokale Veense producten in het assortiment; etc.
Geef hier aan hoe vaak supermarkten wat u betreft open mogen op zondag

Bedankt voor uw deelname

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier