h

Enquête Werkzoekenden - Zondagopenstelling Supermarkten

Foto: Jan Breur
In september wordt in de gemeenteraad de mogelijkheid besproken voor supermarkten om op zondag open te gaan. Dit biedt kansen en bedreigingen voor zowel supermarkthouders, winkelpersoneel, consumenten als werkzoekenden.

Het standpunt van de SP hangt zeer nauw samen met het draagvlak onder de belanghebbenden. Over de invoering van de koopzondag staat er in het verkiezingsprogramma: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG.

Deze enquête is bestemd voor mensen die (nog) niet in een supermarkt werken, maar dat wel graag zouden willen.

 

Verificatie

Om te voorkomen dat iemand de enquête dubbel invult, vragen we u om uw e-mailadres. Dit dient louter ter verificatie. Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgesprongen.

Tenzij u zelf anders aangeeft, zal uw e-mailadres niet gebruikt worden om u zaken toe te sturen. Uw e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden.

Tenzij u zelf anders aangeeft, wordt uw e-mailadres enkel voor verificatie gebruikt. Uw gegevens zijn in veilige handen.
Wat zoekt u?

De volgende vragen hebben betrekking op het soort werk dat u zou willen doen in de supermarkt; op welke dagen, etc.

De vragen in deze sectie zijn niet verplicht, maar helpen ons wel met het krijgen van een beeld over waarnaar u op zoek bent.

Ik wil graag uur per week werken in een supermarkt
Zondagopenstelling

Als de supermarkten op zondag open zouden mogen, heeft dat consequenties voor u. Dat is ook de reden waarom wij u om uw mening vragen.

In hoeverre vreest u verplicht te worden om op zondag te werken? Of verwelkomt u juist de mogelijkheid om dan te werken? Verwacht u dat u eventueel alleen zou worden aangenomen als u bereid bent op zondag te werken? Ziet u bedreigingen of kansen?

In dit onderdeel wordt naar rapportcijfers gevraagd. De vragen die aan de kern van de enquête raken zijn verplicht; de overige vragen niet.

Rapportcijfer:
1=zeer slecht, 10=zeer goed
Rapportcijfer:
1=Geheel niet, 10=Zeer graag
Rapportcijfer:
1=Hoogstwaarschijnlijk zal ik niet worden verplicht, 10=Ik zal zeer zeker worden verplicht
Rapportcijfer:
1=Dat staat er waarschijnlijk geheel los van, 10=Ik wordt waarschijnlijk alleen aangenomen als ik ook op zondagen wil werken
Rapportcijfer:
1=Samenhang is nihil, 10=Zeer sterke samenhang
Geef hier aan hoe vaak supermarkten wat u betreft open mogen op zondag
Geef hier aan hoe vaak u op zondag in een supermarkt zou willen werken
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier