h

SP getergd over beeldvorming jongeren

16 januari 2006

SP getergd over beeldvorming jongeren

Goed plan gegijzeld door verkeerde grondhouding.

Het plan van gemeente, politie en jongerenwerkers wordt zeer lauw ontvangen door de SP. De partij is blij dat er gewerkt wordt aan een goede afstemming van de informatie over de diverse groepen jongeren in Veenendaal, en dat er eindelijk plaatsen worden gerealiseerd waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Echter, het plan wordt gegijzeld door een zeer kwalijke beeldvorming omdat alle jongeren worden onderverdeeld in slechts drie categorieën: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.

“Zoiets kan natuurlijk niet.” Zegt SP-lijsttrekker Jan Breur. “Als een jongere niet gunstiger voor de dag kan komen dan als hinderlijk, spreekt daar een enorme minachting voor de doelgroep uit.” Breur, 24 en lid van de Veense Jongerenraad lacht cynisch: “Ik vraag me af in welke categorie ik zelf wordt ingedeeld; hinderlijk, overlastgevend of crimineel? Dat gaat wat worden als ik dadelijk in de Gemeenteraad zit!”

De SP vindt het een goede zaak dat jongeren worden aangesproken wanneer zij hinder veroorzaken, en dat overlast en criminaliteit worden aangepakt. “Daarin verschilt onze partij niet van anderen; jongeren maken deel uit van de samenleving en dienen daar ook een stuk verantwoordelijkheid te dragen. En we beseffen donders goed dat jongeren niet altijd engeltjes zijn.” Aldus Breur. Maar, de beeldvorming teweeg wordt gebracht met de categorisering in het plan, is ronduit unfair en komt voort uit een ongezonde grondhouding tegenover jongeren. “Het wil feitelijk zeggen dat jongeren per definitie niets goed kunnen doen. Dat is stuitend voor de jongeren, en hun ouders. Is er een grotere belediging aan het adres van burgers denkbaar?”

Tevens is de SP van mening, dat een dergelijke categorisering van jongeren zeer weinig perspectief biedt. “Als je de gedachtegang van het plan volgt, komt eruit dat de meest ideale situatie die er is te behalen voor Veenendaal inhoudt dat alle groepen jongeren hinder veroorzaken. Nou, lekker wonen is dat dan!”

U bent hier