h

SP teleurgesteld in armoedeplan PvdA

15 januari 2006

SP teleurgesteld in armoedeplan PvdA

Geen tijd voor herhaling van zetten.

De SP-afdeling Veenendaal is teleurgesteld in het plan waarmee de PvdA op de proppen komt in de strijd tegen de armoede. De PvdA wil een onderzoek naar de omvang van de armoede in Veenendaal en naar de beste methoden om de minima te ondersteunen. Echter, die gegevens zijn al bekend; de SP heeft al een half jaar geleden onderzoek laten doen. “Weer een onderzoek is een herhaling van zetten.” Zegt SP-lijsttrekker Jan Breur. “Dat is verspilling van tijd, geld en moeite; niemand is daarmee geholpen.”

Ongeveer een kwart van de huishoudens in Veenendaal leeft van minder dan 150% van het sociaal minimum. 2558 huishoudens moet het doen van 115% van het minimumloon, de beleidsmatige armoedegrens. 829 huishoudens maken gebruik van alleen minimaregelingen, 1076 zitten in de Wet Werk en Bijstand. “Wat voor gegevens wil de PvdA nog hebben?” Vraagt Breur zich hardop af. “De mogelijkheden om deze groep te ondersteunen zijn ook al bekend: Verruiming van de VeenendaalPas, voldoende personele bezetting op het CMD, betere toepassing van de Gemeentelijke Stimuleringsregeling, en het ondersteunen van particuliere initiatieven als een Voedselbank en Dress for Success. De PvdA vraagt hier nu echt naar de bekende weg.”

Tevens wil de PvdA kijken of er mogelijkheden zijn om met woningcorporaties en energiebedrijven te praten, om zodoende uithuiszettingen of afsluiting van elektriciteit te voorkomen. De SP is hierover milder gestemd, maar heeft twijfels of dit goed uitpakt. “Eigenlijk moet dit landelijk geregeld worden met wetgeving.” Aldus Breur. “Maar de lokale politiek kan hierbij best het voortouw nemen. Als de PvdA denkt dat Veenendaal een goede regeling kan bewerkstelligen, zou ik zeggen: put your money where your mouth is.”

De SP betwijfeld of de PvdA wel écht iets aan armoede kan of wil doen. Breur: “De PvdA heeft nu tweekeer iets gezegd over armoedebestrijding, en tweekeer de plank finaal misgeslagen. Ze lijken niet verder te komen dan populistisch gekrakeel” Ongeveer een half jaar geleden, vlak na het uitkomen van het SP-rapport, schreef PvdA-fractievoorzitter Frits Beckerman met een open brief de fracties van VVD en CDA aan. In die brief opperde Beckerman het idee om het profijtbeginsel in te voeren op de afvalstoffenheffing, om zo de arme kant van Veenendaal te ontlasten. Breur: “Een dergelijk idee is wettelijk niet eens haalbaar. Opvallend trouwens, dat de PvdA destijds wel op de hoogte was van de cijfers.”

U bent hier