h

Actie voeren helpt, eindelijk eerste JOP.

10 februari 2006

Actie voeren helpt, eindelijk eerste JOP.

Woensdag 15 februari is het zover; de eerste Jongerenontmoetingsplaats (JOP) wordt neergezet aan de Pionier. “Het heeft wel lang geduurd voordat de gemeente eindelijk de noodzaak inzag van hangplekken. De gemeenteraad heeft dit onderwerp ruim tien jaar voor zich uitgeschoven, geen enkele partij durfde de politieke verantwoording hiervoor te nemen”, aldus Wilma Vermeer.

Februari 2005 las zij tot haar verbazing in de Veenendaalse Krant, dat wethouder Sanders (PvdA) de gemeenteraad vroeg om tachtigduizend euro voor het verplaatsen van de skatebaan, om plaats te maken voor een tweede kunstgrashockeyveld. Sanders gaf aan dat dit bedrag al jaren gereserveerd stond voor het plaatsen van JOP’s en een Wall of Fame, maar dat hij verwachtte dat deze projecten toch nooit zouden doorgaan.

Wilma Vermeer, wier dochter deel uitmaakte van een groep hangjongeren die overal werden weggestuurd, besloot in actie te komen. “Ik was zo kwaad”, herinnert Vermeer zich, “mijn dochter en haar vrienden werden zonder voorafgaande waarschuwing door de politie beboet omdat zij tijdens een hagelbui schuilden in een parkeergarage en zij moesten weer onder de lekkende ‘Lessenaar’ gaan staan. Vervolgens werden zij daar een half uur later weer door collega agenten weggestuurd. Ze moesten maar op het plein tegenover ‘De Lampegiet’ gaan hangen. Naar later bleek was dit een slinkse zet van de politie, omdat de jongeren daar gefilmd konden worden door de aanwezige camera’s. En als je dan leest dat er geen behoefte zou zijn aan hangplekken……..”

Dus schreef Vermeer een boze brief naar de Veenendaalse Krant en sprak in tijdens de raadsvergadering. De vele jongeren die op de publiekstribune aanwezig waren, vroegen haar na afloop om hen verder te helpen. Het actiecomité ‘Kom op voor een JOP’ was geboren.
Er werd druk overleg gevoerd met de jongeren, de contacten met de Jongerenraad en jongerenwerker Fred Verhoef van St. ‘De Vaart’ waren snel gelegd.

De vergadering van de commissie Welzijn volgde en hangjongere Gerben Spies legde de commissie uit dat een JOP moet bestaan uit een paar banken, voldoende prullenbakken en héél belangrijk, een afdakje. Wethouder Westerlaken-Loos gaf op deze avond te kennen, dat zij niet precies wist wat een JOP was, maar stelde anderzijds dat er al twaalf bankjes met prullenbakken zouden staan in Veenendaal. De jongeren vroegen zich af, waar die bankjes dan wel mochten staan. Terecht merkte Jan Breur, lid van de Veense Jongerenraad, op dat de wethouder de afdakjes ook maar even ‘vergeten’ was.
Timo Kroes (VVD) vergeleek de jongeren smalend met zigeuners en nomaden, omdat zij steeds op een andere plek te vinden waren. Ook Westerlaken betoogde dat het moeilijk was om de jongeren op één plek vast te houden. “Ongewild sloegen zij daarmee de spijker op de kop” zegt Vermeer, “de jongeren werden immers door de politie als vogelvrij verklaard en van hot naar her gestuurd. Dat was nou precies wat zij zat waren!”.
Helaas gaf de commissie Welzijn deze avond toch groen licht aan de plannen van de hockeyvereniging om de skatebaan te verplaatsen met gebruikmaking van het geld dat voor de JOP’s bestemd was.

“Het teleurgestelde actiecomité besloot het er niet bij te laten zitten. De jongeren gingen de straat op en ondervroegen de burgers naar hun mening over hangjongeren. Driekwart van de ondervraagden gaf te kennen nog nooit last te hebben ondervonden van hangjongeren, 69 % gaf aan zich nooit onveilig te voelen in de buurt van hangjongeren en maar liefst 80 % was voorstander van legale hangplekken” aldus Vermeer. Deze uitkomst sterkte haar in de overtuiging dat legale JOP’s wel degelijk draagvlak hebben in Veenendaal en dat doorgaan dus zin had.

Intussen waren er meer groepen jongeren die te kennen gaven behoefte te hebben aan een eigen ontmoetingsplaats. Eén zo’n groep hing aan de Vrekenhorst en Ebbenhorst in Veenendaal-West. Doordat Wilma Vermeer en ‘haar’ jongeren het fenomeen ‘JOP’s’ op de politieke agenda hadden gezet, werd hier ook druk actie gevoerd. Jongerenwerker Verhoef en wijkambassadeur Jan Vermeer (SGP) zetten zich in om de overlast in deze wijk te verminderen en om een legale plek voor jongeren aan de pionier te realiseren. Na een bijeenkomst in buurthuis ‘de Munnike’ werd besloten een extra bankje op de Pionier te plaatsen. Ook werden afspraken gemaakt met de jongeren om overlast en vandalisme te voorkomen.

“Dat laatste is zeker belangrijk” benadrukt Wilma, “als jongeren een eigen plek krijgen moeten zij hiervoor ook de verantwoording leren dragen. Dus: zooi opruimen, geen vernielingen en omwonenden niet lastig vallen. Aan de andere kant moeten bewoners ook met enige welwillendheid met jongeren leren omgaan. Als je als groepje jongeren bij elkaar staat, maak je nu eenmaal sneller wat herrie. In mijn eigen wijk wonen veel jonge kinderen, nou die kunnen ook heel wat geluid produceren hoor!” nuanceert ze lachend.

Inmiddels zijn we een jaar verder sinds het begin van de acties. De bankjes aan de Pionier worden binnenkort dus bekroond met een afdakje, zodat Veenendaal zijn eerste echte JOP heeft.
Wilma Vermeer, die zich heeft aangesloten bij de SP en voor deze partij ook kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s., is tevreden. “Maar als SP rusten we niet voordat er meerdere JOP’s zijn geplaatst. Er is nog een heleboel werk te doen, zowel voor de jongeren als voor de mensen die overlast ervaren. Ik heb regelmatig overleg met de jongerenwerker over wijken waar jongeren behoefte hebben aan een eigen plek. Samen met bewoners en de jongeren willen wij helpen zoeken naar oplossingen waarmee iedereen blij is. We weten nu dat het echt kan!” besluit zij.

Weblog voor plaatsen reacties

U bent hier