h

Jonge politici in de Boxring in Escape

24 februari 2006

Jonge politici in de Boxring in Escape

Op donderdagavond 23 februari gingen Veenendaals jongste politici met elkaar de strijd aan in de boxring in Jongerencentrum Escape.
Het debat werd geopend met een heuse boxdemonstratie, waarna de politici in tweetallen de ring in gingen om hun krachten te meten aan de hand van diverse stellingen afkomstig uit de verschillende partijprogramma’s.

SGP-er Dick Both verdedigde tegen GroenLinks voorman Jurgen Hillaert de stelling dat de christelijke identiteit van Veenendaal en evenementen op zondag niet samengaan, met het zwakke argument dat hij geen noodzaak ziet om beleid dat hier al decennia lang bestaat te wijzigen. Hillaert vond dat evenementen, museum en bibliotheekbezoek ook op zondag mogelijk moeten zijn voor de meerderheid in Veenendaal die geen orthodox-christelijke identiteit heeft. Hiermee stond dit duo ‘oudere jongeren’ lijnrecht tegenover elkaar. Toen de andere politici zich in de strijd mochten werpen over deze stelling, bracht Jan Breur van de SP Both de genadeslag toe. “De SGP mag de zondag invullen zoals die wil, maar anderen mogen dat niet, waarmee de SGP hen een keurslijf oplegt. Anderen hebben net zo goed het recht om de zondag naar eigen inzicht en behoefte in te vullen” aldus Breur.

VVD-er Rick Westerhof pleitte bij de daarop volgende stelling voor meer camera’s op kosten van de gemeente in het centrum. Volgens Westerhofs warrige pleidooi zouden deze ‘slimme camera’s’ bij relletjes in het uitgaansleven meer kunnen bereiken dan de ter plekke aanwezige politie. “De politie staat te kijken, maar de groep is te groot” volgens Westerhof. De slimme en dus dure camera’s zouden een seintje naar het politiebureau moeten geven bij calamiteiten, waarna de politie alsnog kan komen, waarschijnlijk als de raddraaiers al lang vertrokken zijn. Jan Breur zei niet te weten wat hij hoorde: “Rick, camera’s mogen van de VVD wat kosten, die zouden de veiligheid bevorderen, maar meer blauw op straat vinden jullie te duur! Camera’s ophangen helpt geen zak, want het probleem verplaatst zich een straat verder”.
Op de opmerking uit de zaal dat in Ede na 10 jaar cameratoezicht de situatie er niet bepaald veiliger op is geworden, wist Westerhof niets anders te stamelen dan: “Het is een hulpmiddel, uh…”. Gelukkig voor hem werd hij bijgevallen door de immer fotogenieke wethouder Van Maanen, die ruimhartig meedeelde dat hij persoonlijk overal gefilmd mocht worden. Wellicht overweegt de heer Van Maanen weer een nieuwe carrière, ditmaal als filmster?

Verder gingen Jan Breur (SP) en Wilrik van’t Noordende (CDA) de strijd met elkaar aan over de sluitingstijden van de horeca. Van ’t Noordende was tegen vrijgave van de horecasluitingstijden, omdat de politie geadviseerd heeft deze niet verder vrij te geven. Tot grote tevredenheid van het kleine groepje aanwezige jongeren in de zaal, pleitte Breur vurig voor vrijgave van de horecasluitingstijden. “Door de sluitingstijden te verruimen, komen jongeren elkaar minder tegen bij het naar huis gaan, wat de veiligheid juist vergroot. Door het uitgaansleven in Veenendaal aantrekkelijker te maken, voorkom je ook dat jongeren uitgaan in andere plaatsen en in het holst van de nacht met een slok op terugrijden. Als jongeren op verschillende tijden naar huis gaan ontstaat geen groepsvorming en dus is er dan ook minder intensieve politiecontrole nodig.” Van ’t Noordende voelde blijkbaar meer voor een politiestaat: “Als de politie het nu eenmaal adviseert dan gaan wij daarin mee”.

Na de pauze gingen ChristenUnie en Lokaal Veenendaal met elkaar in debat over gesubsidieerde cultuuruitingen. Volgens de ChristenUnie mogen deze niet kwetsend zijn, waarop Mila Jansen van Lokaal Veenendaal terecht opmerkte dat het een persoonlijk kwestie is wat men als kwetsend kan ervaren en dat het derhalve niet aan de overheid is om hierin op te treden.
In het debat over laagdrempelige sport noemde Coby v.d. Heuvel van D66, dat zij vond dat het huidige beleid hierover goed is en zo moet blijven. De Veenendaal Pas zou voldoende mogelijkheden bieden voor minima om te kunnen sporten. PvdA’s Alyssa Bos hield een pleidooi voor laagdrempelige sport en zei dat haar partij als enige tegen het profijtbeginsel in de sport is. Hierop stak Jan Breur haar een hart onder de riem door te vermelden dat de SP hierin aan haar zijde staat, omdat laatstgenoemde partij immers ook groot voorstander van laagdrempelige en betaalbare sport voor iedereen is.
Tijdens de laatste gevechtsronde gingen VVD en SP met elkaar de strijd aan over een gesubsidieerd jongerencentrum speciaal voor allochtonen. Deze laatste slag leek bijna te eindigen in gelijk spel, doordat beide jonge politici het erover eens waren, dat allochtone jongeren gelijk behandeld moeten worden in het uitgaansleven en dat zij juist in het kader van de integratie niet op een zij-spoor moeten belanden. Wethouder van Maanen voegde echter nog vanuit de zaal toe, dat het logisch was dat grote groepen allochtone jongeren geweigerd worden, omdat zich onder hen raddraaiers zouden bevinden. Jan Breur herinnerde de wethouder aan zijn loopbaan als groenteman: “Als u een paar rotte appels in de mand had, gooide u toch ook niet de hele mand weg?”. De wethouder kon deze opmerking niet waarderen, maar hierin stond hij waarschijnlijk alleen, gezien het applaus dat Breur oogstte. Waarmee Breur ook deze laatste slag won.

U bent hier