h

Politiek spreekuur allochtonen

17 februari 2006

Politiek spreekuur allochtonen

SP en Annour organiseren spreekuur voor allochtonen

Voor diverse groepen worden er in Veenendaal debatten, discussiemiddagen en –avonden georganiseerd en politieke spreekuren. Behalve speciaal voor allochtone Veenendalers. Terwijl juist onder die groepen veel onbekendheid bestaat bij de Veenendaalse politiek. Zij moeten ook gehoord worden. Zodoende heeft SP het voortouw genomen om een politiek spreekuur te organiseren speciaal voor allochtonen. Tijdens het spreekuur kunnen zij door alle partijen geïnformeerd worden over enkele belangrijke thema’s en krijgen ze de kans vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen. Aan de andere kant is het ook een uitgelezen kans voor de politieke partijen zelf om met allochtone Veenendalers in gesprek te gaan en te ervaren wat er onder hen leeft, waar onduidelijkheid en onvrede over is.

Voor allochtonen is er nog een hoop te doen in Veenendaal, werkloosheid onder jongeren, activiteiten voor jongeren en ouderen. Een groeiende groep allochtone ouderen, die dringend aandacht behoeven. Nieuwkomers, die na hun traject op zichzelf zijn aangewezen. Kortom: Het politieke spreekuur kan een aanzet zijn om allochtone Veenendalers ook hoger op de politieke agenda te zetten en hen meer bij de politiek te betrekken.

Het doel van het spreekuur is allochtone Veenendalers meer betrekken bij de lokale politiek. En de lokale politiek meer betrekken bij allochtone Veenendalers, doormiddel van informatie geven en een luisterend oor bieden.

Naast de SP zullen er ook vertegenwoordigers van de andere Veense politieke partijen aanwezig zijn.

Het spreekuur wordt gehouden op 25 februari in buurthuis de Driehoek aan het Zuiderkruis 742.
Aanvang 18.00 uur
Toegang, koffie en (Marokkaanse) thee gratis.

Flyer allochtonen spreekuur Word document (57 Kb)

U bent hier