h

SP lanceert sporenplan armoedebestrijding

12 februari 2006

SP lanceert sporenplan armoedebestrijding

“Veenendaal heeft recht op actieve aanpak armoede”

De Veense SP heeft in haar strijd tegen de armoede een sporenplan gelanceerd op haar website veenendaal.sp.nl. De partij hoopt hiermee aandacht voor het probleem te krijgen en aeen begin te maken met de oplossing. De SP ziet armoede als een probleem dat de hele samenleving treft en heeft het daarom hoog op de agenda staan.

“Armoede in Veenendaal is geen probleem dat je oplost door met je vingers te knippen”, zegt lijsttrekker Jan Breur. Zijn partij heeft ongeveer een half jaar geleden onderzoek laten doen naar de armoede. Hieruit bleek dat pakweg 1 op de 55 Veenendalers op of rond de armoedegrens leeft. Achter dit getal gaan soms schrijnende verhalen schuil, zoals ouders die nauwelijks hun kind te eten kunnen geven. Maar de problematiek rond armoede gaat verder dan de mensen die het direct treft; het heeft ook haar weerslag op de leefbaarheid, veiligheid en de economie.

In het sporenplan staat een viertal aandachtsgebieden waarbinnen de strijd tegen armoede gevoerd kan worden. Het eerste spoor betreft regelingen en voorzieningen die nodig zijn om mensen het hoofd boven water te laten houden. Het tweede spoor gaat over werkgelegenheid en scholing, zodat mensen de kans krijgen zelf hun situatie te verbeteren. In het derde spoor draait het om particuliere initiatieven, die mensen in een armoedesituatie een steuntje in de rug bieden. Tot slot wordt er ingezet op actieve armoedebestrijding op hogere bestuursniveaus.

“Het sporenplan dient als verstrekstation voor armoedebestrijding”, licht Breur toe. “Er staat een aantal concrete stappen in die ondernomen kunnen worden. Het gaat hier niet om het wat en wanneer, maar om het hoe. Het maakt het probleem overzichtelijker.”

De SP is van mening dat er tot dusver door de politiek veel te lauw is gereageerd op het armoedeprobleem, en hoopt dat hier na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart verandering in komt. Ongeacht de verkiezingsuitslag wil de partij dat armoedebestrijding onderdeel wordt van het collegeprogramma. Lijsttrekker Breur: ,,Het is een zaak die de verschillende partijen overstijgt.’’

Het sporenplan armoede.

U bent hier