h

Start campagne op de Markt en in Escape

5 februari 2006

Start campagne op de Markt en in Escape

De SP-campagne “Een Beter Nederland Begint in Veenendaal” is zaterdag 4 februari van start gegaan op de Markt in Veenendaal en in Jongerencentrum Escape. Een groep actieve SP’ers was druk in de weer met het werven van een nieuwe Jongerenraadsvertegenwoordiger, vroeg aandacht voor het nieuwe zorgstelsel en de EU dienstenrichtlijn, deelde kaartjes uit voor het onderzoek naar de (on)redelijkheid van de politie, en ging natuurlijk in gesprek met de Veenendalers. Een dag hard aanpoten, maar met een veelbelovend resultaat.

De SP’ers waren lichtelijk overdonderd door hun eigen succes. De dag was nauwelijks op de helft, of de voorraad foldermateriaal begon al aardig te slinken. Een belletje naar voorzitter Gert Worst bood uitkomst; hij bevoorraadde de kraam terwijl de folders als zoete broodjes aftrek vonden.

Hoewel geplaagd door wind en koude, kijkt lijsttrekker Jan Breur terug op een succesvolle dag op de markt. “Er zijn enorm wat folders doorheen gegaan, en de mensen gooiden ze niet weg. Dit wijst op een enorme belangstelling voor onze partij.”

Na een dag op de markt was de opening van de campagne nog niet voorbij. Een viertal SP’ers bemande een tafeltje in Jongerencentrum Escape, waar wederom folders beschikbaar waren en gepraat kon worden. Dat laatste was een behoorlijke opgave, dankzij spetterende optredens van Vulture, The Goods en Peter Pan Speedrock.

Voor vele jongeren was het even wennen dat een politieke partij zich manifesteerde in een tent als de Escape. Maar hoe onwennig dan ook, gesprekken kwamen op gang. Sommige jongeren gaven te kennen niets te voelen voor de ideeën van de SP, maar veel anderen vonden het vet lef dat de partij hier haar gezicht liet zien. Zij voelden zich aangesproken, onder andere door de inzet van de SP op een positief jongerenbeleid. Sommigen waren zelfs zó enthousiast dat ze de SP’ers luidkeels toejuichten alsof ze zelf één van de bands waren.

Door haar aanwezigheid in Escape toonde de partij dat het haar ernst is om zich in te zetten voor de jongeren. De oprechte interesse ging niet onopgemerkt voorbij. “Ik zie het CDA of de PvdA hier niet komen…” Zei een jongen, en daarmee gaf hij precies aan waarin de SP zich van anderen onderscheidt…

De SP’ers die actief waren op de eerste campagnedag waren:
Jan Breur, Fatima Bich Bich, Wilma Vermeer, Peter Klumpenaar, Nico van Ginkel, Richard Klijn, Wim Eussen en Gert Worst.

Extra dankwoord aan Carel Groenen voor het mogelijk maken van de aanwezigheid in Escape.

U bent hier