h

Slechte campagnes tonen kloof tussen politiek en burger aan

6 maart 2006

Slechte campagnes tonen kloof tussen politiek en burger aan

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft eens temeer aangetoond hoe weinig benul de politiek heeft over wat er speelt in de samenleving. Dat is de mening van SP-lijsttrekker Jan Breur, die terugkijkt op een campagne vol partijvetes en andere non-issues.
“De andere partijen kwamen niet met thema’s over de brug en gingen niet inhoudelijk op elkaar in.” Aldus Breur. “Pas als ze specifiek iets gevraagd werd, gingen ze in op bijvoorbeeld de armoede en de woningnood. Zelf kwamen ze er niet mee. Ik had meer van de afgelopen tijd verwacht.”

Onder het motto ‘Een beter Nederland begint in Veenendaal’ is de SP de campagne ingestapt met een duidelijke boodschap. Actieve armoedebestrijding, positief jongerenbeleid, progressief cultuurbeleid, behoud van historie en natuur en een dusdanige inrichting van Veenendaal dat iedereen zich daar prettig voelt; de SP wil de komende vier jaar behoorlijk wat op de rails zetten. Breur: “Ik had gehoopt dat de andere partijen ook met iets kwamen. Al stond het haaks op onze inzet; dan had de burger tenminste nog wat te kiezen.”

Helaas bleef het inhoudelijk stil bij de concurrenten. Volgens Breur blonk vooral de PvdA uit in het voeren van een inhoudsloze campagne. Hun verhaal kwam er feitelijk op neer dat ze verschillende mensen op de lijst hebben staan. D’66 kwam met speerpunten op de proppen die ook bij andere partijen veilig waren, en hield zich voornamelijk bezig met hun vete met Lokaal Veenendaal. Laatstgenoemde partij ging er zelfs prat op dat ze geen maatschappijvisie hadden uitgestippeld, en voerde feitelijk een ‘u vraagt, wij draaien’-campagne. “De campagne is toch de boodschap waarmee je de komende vier jaar in gaat,” zegt Breur, “en als dit alles is waar de partijen mee komen, dan is dat erg treurig voor Veenendaal.

Ook de christelijke partijen, waarvan de SP heldere keuzes verwachtte, lieten het afweten. Zolang de christelijke identiteit gewaarborgd bleef, vinden ze eigenlijk alles best; daar kwam het op neer. “Daar waar er al keuzes gemaakt werden, gingen ze er eigenlijk van uit dat iedereen hun geloofsovertuiging maar moest overnemen.” Zegt Breur, die vooral de ChristenUnie en de SGP kortzichtigheid verwijt. “Omdat ze prostitutie niet willen ondersteunen, willen ze niet meedenken over de verplaatsing van het bordeel aan het schrijverspark. Dan blijft de prostitutie dus in een woonwijk zitten. Volgens mij is de samenleving daar nog minder bij gebaat.”

Bij de partijen die naast de SP wel een inhoudelijke inzet hadden in de campagne, heeft Breur ook zijn vraagtekens. Zo was de grootste troef van GroenLinks het mogelijk maken van activiteiten op zondag. “Daar is de SP het inhoudelijk mee eens, omdat iedereen recht heeft op een zondagsinvulling naar keuze. Ik denk alleen niet dat zoiets je belangrijkste inzet moet zijn; er spelen belangrijker zaken.”

De VVD komt ten slotte nog met camera’s als ultieme oplossing voor hun zelfgecreëerde veiligheidsprobleem. Daarnaast vinden ze alles mooi, en alles belangrijk – zolang het maar niets kost. “Terwijl de kiezer drommels goed weet dat je niet voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten,” zegt Breur, “en als de VVD had geluisterd dan had ze geweten dat de kiezer dat ook helemaal niet wil. Al met al hoop ik dat de verschillende partijen voortaan beter opletten wat er daadwerkelijk speelt. Misschien dat we over vier jaar dan met interessantere en uitdagendere campagnes te maken hebben.”

U bent hier