h

SP vermoedt gekonkel bij collegevorming

24 maart 2006

SP vermoedt gekonkel bij collegevorming

De SP is zeer ontevreden over de gang van zaken rond de vorming van het nieuwe Veense college. De partij vermoedt dat er achterkamertjespolitiek is bedreven door PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal; de partijen die nu het college zullen vormen. Op de onderhandelingsbijeenkomst op donderdagavond 23 maart gebeurden er een aantal opmerkelijke dingen die het wantrouwen van de partij opwekten. “Als onze vermoedens juist zijn, is er een smerig spel gespeeld met de andere partijen en met de burger.” Aldus SP-onderhandelaar Jan Breur.

De vermoedens van achterkamertjespolitiek kwamen naar boven door een ordevoorstel van Lokaal Veenendaal, welke behelsde dat er niet zozeer werd gepraat over de inhoud maar dat er direct werd overgegaan tot het noemen van partijen die het college zouden moeten vormen. Lokaal Veenendaal-woordvoerder Pilon schroomde niet om te zeggen dat zijn voorkeur uitging naar de combinatie van PvdA, VVD, CDA en zijn eigen partij.

Nadat er maarliefst drie kwartier fel is gediscussieerd over dit ordevoorstel, vroeg de PvdA een schorsing aan. Na deze schorsing moest er een besluit worden genomen over de verdere procedure; de SP bracht toen haar vermoedens te berde. “Ik heb het vermoeden dat achter de schermen al een kant en klaar college is gevormd, en ik schuw er niet voor om man en paard te noemen: PvdA, CDA, VVD en Lokaal Veenendaal. Als dit inderdaad het geval is, dan komt dit de openheid en de transparantie die we met z’n allen hebben afgesproken niet ten goede!” Sprak Breur verhit.
Dat dit inderdaad de combinatie is die aan het eind van de avond uit de bus rolde als de nieuwe coalitie, sterkt de SP in haar vermoedens.

SP-afdelingsvoorzitter en mede-onderhandelaar Gert Worst is evenmin te spreken over de vermoedelijke gang van zaken. “Die openheid en transparantie, nota bene de stokpaardjes van Pilon, zie ik niet terug in de nieuwe coalitie. En nog nooit heb ik het CDA zo makkelijk van standpunt zien veranderen: de afgelopen twaalf jaar hebben zij zich fel verzet tegen evenementen op zondag en, is uitbreiding bij de verplaatsing van het bordeel aan het Schrijverspark nooit een optie geweest. Nu wordt het bij wijze van spreken toegejuicht.”

Groen Links en de SGP delen de vermoedens over achterkamertjespolitiek. SGP-woordvoerder Bisschop gaf zelfs aan dat hij een telefoongesprek had opgevangen, welke niet voor zijn oren bedoeld was, waarin er al gesproken werd over de nieuwe coalitie.

Ondanks de twijfelachtige gang van zaken rond de coalitievorming schijnt er een lichtje aan de horizon. De SP heeft haar integrale aanpak van armoede glansrijk door de onderhandelingen gesleept. Alle andere partijen hebben deze eis unaniem ondersteund.

Meer over de onderhandelingen in ons weblog.

U bent hier