h

SP kiest voor volwassen aanpak raadsprogramma

9 april 2006

SP kiest voor volwassen aanpak raadsprogramma

De SP zal het raadsprogramma dat is samengesteld door de coalitiepartijen op volwassen wijze behandelen. Op de onderhandelingsbijeenkomst van 5 april j.l. liet de partij weten dat het programma er in grote lijnen goed uitziet, maar dat er nog een aantal elementen inzitten die ze graag willen veranderen. De SP kiest ervoor om dit te doen op de raadsvergadering van 27 april, omdat ze hier gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld amendementen.

“Onderhandelingsbijeenkomsten zoals we die de afgelopen tijd gehad hebben, zijn geschikt om de grote lijnen uit te zetten”, geeft fractievoorzitter Jan Breur aan, “maar als je op die manier de details wilt inkleuren verloopt het proces te stroperig. Wat er nu moet gebeuren moet je niet aan een formateur meegeven, wachten totdat hij je inbreng naar eigen interpretatie verwerkt heeft en er weer over verder onderhandelen op de volgende bijeenkomst. Op een raadsvergadering kun je letterlijk zeggen wat je wilt en hoe je het geformuleerd wil zien; vervolgens wordt het in stemming gebracht en is het alleen een kwestie van koppen tellen.”

De SP is blij dat het raadsprogramma meer een ‘agenda voor de komende jaren’ is dan een dichtgetimmerd wurgcontract. Breur: “Als je het dichttimmert moet je het geen raadsprogramma noemen, maar een collegeprogramma. Immers, de raad bestaat uit verschillende partijen die vrijelijk hun eigen geluid moeten kunnen laten horen – het college moet juist het compromis uitdragen.” De SP verschilt hierin van mening met oppositiegenoot SGP, die aangaf het programma erg magertjes te vinden.

Ook de andere oppositiepartijen gaven aan om op de volwaardige raadsvergadering verder te willen praten. Groen Links had zelfs niet eens de moeite genomen om op de bijeenkomst van 5 maart te komen. “Dat vinden wij onjuist.” Geeft Breur aan, “Die partij heeft wel gebruik gemaakt van het individuele gesprek met de formateur. Dan ben je ook verplicht om je gezicht te laten zien op een plenaire onderhandelingsbijeenkomst, al was het alleen om aan te geven hoe je verder met het raadsprogramma om zal gaan. Groen Links heeft kennelijk een andere overweging gemaakt.”

Of de SP uiteindelijk instemt met het raadsprogramma zal afhangen van de wijzigingen die erin worden aangebracht. De partij vindt dat er nu nog teveel manco’s inzitten, en de passage over armoedebestrijding moet nog behoorlijk worden aangescherpt. “Zoals het er nu staat geformuleerd, doet het geen recht aan onze inzet”, aldus Breur, “of aan de unanimiteit die erover was bereikt in de onderhandelingen.”

U bent hier