h

SP Veenendaal steunt actie: Geen kind in de cel!

3 april 2006

SP Veenendaal steunt actie: Geen kind in de cel!

Vreemdelingenkinderen horen niet thuis in een gevangenis. Toch worden in Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit moment alleen al zitten tientallen vreemdelingenkinderen opgesloten!

Ambassadeur van Unicef Nederland, Paul van Vliet: "Je mag een kind alleen opsluiten in het uiterste geval. Als dat gebeurt, geef ze dan zo veel mogelijk ruimte, vrijheid en de kans om te leren en te spelen."

Het is slecht voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen om ze in een gevangenis vast te zetten. Ze horen op school te leren en goed onderdak te krijgen. Dat staat ook in het kinderrechtenverdrag waaraan Nederland en 191 andere landen zich officieel hebben verbonden.

Amnesty International, Defence for Children International Nederland, Stichting INLIA, Kerkinactie, Stichting Allleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH), Raad van Kerken, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland vinden deze gang van zaken onaanvaardbaar en voeren daarom actie. Deze organisaties hebben daarbij uw hulp nodig!

Als u de petitie (externe link) tekent, geeft u vreemdelingenkinderen die in Nederlandse gevangenissen vastzitten een stem. De actievoerende organisaties zullen de petitie op 21 juni overhandigen aan de ministers van Justitie en van Vreemdelingenzaken en Integratie, samen met aanbevelingen om in deze situatie verandering te brengen.

bron: Geen kind in de cel

U bent hier