h

Grootste winst voor de kleinste fractie

4 mei 2006

Grootste winst voor de kleinste fractie

VEENENDAAL - De kleinste fractie in de nieuwe Veenendaalse gemeenteraad ging donderdag in een liefst vijf uur durende vergadering met de grootste winst aan de haal. Waar de ChristenUnie uit teleurstelling om het missen van de collegeboot zowel het raadsprogramma als de overige voorstellen boycotte en SGP en GroenLinks ook al grotendeels mokkend aan de kant bleven staan, daar deed de SP voluit mee.

Jan Breur, het enige raadslid van deze nieuwkomer in de raad, stelde blij te zijn dat het raadsprogramma meer een agenda is voor de komende jaren, dan een dichtgetimmerd wurgcontract. Waar de andere oppositiepartijen het in het debat vrijwel volledig af lieten weten diende de SP’er acht wijzigingsvoorstellen, amendementen, in. Dat waardeerden de collegepartijen en zo kon het gebeuren dat Breur met een akkoord voor zeven van de acht voorstellen diep in de nacht naar huis kon.

Het had min of meer een feestelijke bijeenkomst moeten worden, met drank en hapjes. Er waren bloemen voor de afscheidnemende wethouders, er werden handen geschud van de nieuwkomers, de helft van de raad. Maar aan drank en hapjes kwam de raad niet of nauwelijks toe, er werd vijf uur gepraat en langs elkaar heen gepraat.

Het zal de SP een zorg zijn. Breur, door Roelof Bisschop (SGP) amicaal Jan genoemd, reageerde dat hij in raadsdebatten toch echt als ‘meneer Breur’ kan worden aangesproken. ‘Meneer Breur’ zag zijn voorstellen bijna allemaal omarmd. Kan het beter voor een nieuwkomer?

Parkeertarieven pas omhoog als het onontkoombaar is, er boven op zitten om werkgelegenheid te scheppen voor lager geschoolden, integrale aanpak van armoede, alert zijn op antidiscriminatie en integratie door arbeid, actualiseren monumentenlijst en tenminste 30 procent nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De SP heeft in het nieuwe college een partner gevonden.

Bron: Veenendaalse Krant

U bent hier