h

SP geschokt door nieuwe stickergolf

20 mei 2006

SP geschokt door nieuwe stickergolf

De Veenendaalse SP-afdeling reageert geschokt op de nieuwe golf van racistische stickers die in het centrum van Veenendaal zijn geplakt. Teksten als “Rassenvermenging, massacultuur – geven de doodssteek op den duur” ontsieren tal van lantaarnpalen en prullenbakken. Zelfs gedenktekens aan de Tweede Wereldoorlog zijn niet gespaard gebleven.

Ook de partij zelf is slachtoffer van deze nieuwe stickeractie. Op één van de stickers is de tekst “Multicrimineel? Nee, bedankt!” te lezen, met daaronder een verwijzing naar de website van de plaatselijke SP-afdeling: veenendaal.sp.nl

“Ik vermoed dat dit een tegenactie is op de stelling die wij tegen racisme namen, naar aanleiding van de eerste racistische stickergolf, enkele weken geleden.” Aldus fractievoorzitter Jan Breur, die de zaak hoog opneemt. De SP doet aangifte bij de politie.

De plaatselijke buurtvaders moeten het ook ontgelden. “Liever camera’s, goedkoper en betrouwbaar,” staat er op de stickers. Breur: “Net nu die mensen een beetje goed op gang komen, wordt er van hen gesuggereerd dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat kun je toch niet maken?”

De SP is van de nieuwe stickerplaag op de hoogte gebracht door een journalist. “Nadat hij mij gebeld had, heb ik nog even na zitten trillen van de schok, en daarna ben ik direct op de fiets gesprongen om een kijkje te nemen,” zegt Breur. “Gelukkig was voorbereid, toen ik daar aankwam. Maar dat ze hier zelfs gedenktekens mee bevuilen, dat is ronduit walgelijk.”

Als het aan de SP ligt, is het laatste woord hier nog niet over gezegd. Breur: “Ik ga het college hier vragen over stellen. De vorige keer dat er gestickerd was hebben ze gezegd deze te verwijderen, maar het gros is gewoon blijven hangen. En nu weer een tweede golf! Als dit getolereerd wordt, blijft dat niet zonder gevolgen. Je wilt dit als gemeente toch niet laten gebeuren?”

U bent hier