h

Reactie SP op de kadernota

14 juni 2006

Reactie SP op de kadernota

In de kadernota worden de grote lijnen voor de begroting uitgezet, dus: waar gaat hoeveel geld naartoe. Net als in het raadsprogramma staan hier de zaken vrij globaal verwoord, en als SP zijn wij hier blij mee omdat er nog ruimte is om constructief mee te denken in het proces. Daarbij is de kadernota zeer zorgvuldig opgebouwd; een knap staaltje werk waar de SP het college mee kan complimenteren!

Maar, hoe goed de kadernota ook in elkaar steekt, veel ambitie spreekt er niet uit. Het profijtbeginsel wordt weliswaar gelukkig niet verder ingevoerd op gesubsidieerde instellingen, maar de wil om de sociale infrastructuur ook daadwerkelijk te verbeteren is niet terug te lezen. Ook lezen wij niet terug wat het college wil doen om de huisvesting te verbeteren.

Een gemiste kans dus, voor het college. Net als, overigens, het ontbreken van klimaatbeleid. Natuurlijk zijn de klimaatveranderingen een wereldwijd probleem, en zullen de inspanningen die Veenendaal doen nooit meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat. Dat ontslaat ons echter niet van de morele plicht om ons deel te doen. Op de openbare avond van 8 juni, wees Milieudefensie de Veense politiek hier heel terecht op.

Qua belastingen gebeurt er niets waar de burger van wakker hoeft te liggen. De OZB (Onroerend Zaak Belasting) wordt slechts trendmatig verhoogd met 1,55%. Dat is mooi, want de OZB moet je ook niet te pas en te onpas verhogen. Toch zou het geen slechte zaak zijn wanneer deze bijvoorbeeld met 1,65% werd verhoogd. Het scheelt slechts 0,1%, maar het geeft de gemeente wel meer financiële armslag voor bijvoorbeeld armoedebestrijding en betaalbare huisvesting.

De kadernota is een acceptabel stuk, maar kan hier en daar nog een ‘likje verf’ gebruiken om recht te doen aan de verkiezingsbeloften van de verschillende partijen.

U bent hier