h

Schriftelijke vragen SP, PvdA en SGP

14 juni 2006

Schriftelijke vragen SP, PvdA en SGP

Een opmerkelijke combinatie van partijen, SP, PvdA en SGP, heeft gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend bij het Veenendaalse college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding hiervoor zijn de stickers die door onbekenden in het centrum van Veenendaal zijn geplakt en waarop teksten met een rechts-extremistische lading te lezen valt.

De partijen vragen onder andere waarom de beloofde verwijdering van de stickers zo lang op zich heeft laten wachten. Daarnaast vragen de partijen of het college op de hoogte is van de ontwikkelingen van extreem rechts, bijvoorbeeld van de bijeenkomst van een extreem rechtse groepering in februari.

In april en mei is er door onverlaten een grote hoeveelheid stickers met rechts-extremistische teksten geplakt in het centrum van Veenendaal. De tweede stickergolf bevatte verwijzingen naar de SP, de Buurtvaders en naar de gemeente zelf. Daarbij werden zelfs gedenktekens, die aan de tweede wereldoorlog herinneren, beplakt. Ook de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) aan de Pionier heeft het moeten ontgelden; hier zijn de stickers in de vorm van een hakenkruis opgeplakt.

Voor de partijen is het kwetsende gehalte van de stickers en het toenemende racisme een punt van zorgen. Met de vragen die zij stellen willen zij hieraan uiting geven. Ook willen zij duidelijke uitspraken van het college over dit onderwerp.

U bent hier