h

Burger wettelijk monddood gemaakt

16 oktober 2006

Burger wettelijk monddood gemaakt

De burger wordt wettelijk monddood gemaakt. Deze conclusie trekt SP-fractievoorzitter Jan Breur na een hoorzitting van de commissie Beroep en Bezwaar, waar hij een burger vergezelde die bezwaar maakte tegen de plaatsing van een kunstwerk aan zijn woning in het Franse Gat. Hij komt tot die conclusie, omdat de gemeente aangaf wettelijk verplicht te zijn de vergunning voor plaatsing van het kunstwerk af te geven.

Omdat het ‘bouwplan’ voldoet aan de voorschiften van het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en aan bouwtechnische bepalingen, is op 8 maart j.l. besloten om een vergunning af te geven; melding hiervan zou plaats hebben gevonden in de Veenendaalse Krant van 22 maart. De burger in kwestie heeft die melding echter niet kunnen terugvinden, en bleef in het ongewisse over de verdere procedure van bezwaar die hij had moeten lopen om bezwaar aan te tekenen. Hierdoor kwam het, dat zijn bezwaarschrift te laat is ingestuurd en niet-ontvankelijk is verklaard.

Volgens Breur is dat een kwalijke zaak. “Er wordt te makkelijk vanuit gegaan dat alle burgers mondig genoeg zijn om precies te weten hoe alles geregeld moet worden. Maar dat is niet realistisch!” aldus Breur, die vindt dat de gewone burger nog te kwetsbaar is. “Er heerst nog te veel een mentaliteit van: ‘op papier staat het goed, dus dan zal het ook wel goed zijn.’ Niet alleen in politiek en bestuur, maar maatschappijbreed heeft men zoiets van: ‘de ander zoekt het maar uit.’ Dat moet echt anders.”

De SP’er overweegt om naar aanleiding van deze zaak met een voorstel te komen om dit soort zaken duidelijker te maken voor de burger. “Het is even zoeken naar wat mijn mogelijkheden zijn, maar het idee is dat er voortaan meer naar de burger toegetreden wordt bij zaken zoals bezwaarprocedures, in plaats van afwachten tot de burger zelf komt. Dat is misschien lastiger voor de gemeente, maar nu is het zo dat iemand geen baas meer is over zijn eigen woning, alleen omdat hij de juiste procedure niet kende! Dat is toch te gek voor woorden?”

Eerder stelde de SP schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de plaatsing van het kunstwerk. Dit, mede omdat er nogal wat kattenkwaad en vandalisme plaatsvindt in de buurt. Bewoners maakten zich zorgen dat het kunstwerk een zekere negatieve aantrekkingskracht zou hebben op de schobbejakken die de buurt teisteren.
Volgens het college van Burgemeester en Wethouders is dat onterecht; het kunstproject is er juist om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen en vandalisme staat hier geheel los van.

Breur: “Natuurlijk heeft het kunstwerk niets met vandalisme te maken, dat hoef je mij niet uit te leggen! We zijn juist blij met dergelijke projecten. We zijn grote voorstanders van een actief cultuurbeleid, en we willen juist ook de sociale cohesie vergroten. Daarin sta ik heus niet anders dan het college of wie dan ook. Maar, al staat het kunstwerk los van het vandalisme, het is wel de context waarbinnen het geplaatst wordt. Daar moet je rekening mee houden, maar als ik dat aankaart verklaart het college mij voor gek. Als je het over het verschil tussen papier en realiteit hebt, dan is dit een uitstekend voorbeeld!”

U bent hier