h

Terughoudendheid welstand over omvang moet

17 oktober 2006

Terughoudendheid welstand over omvang moet

De welstandscommissie moet zich terughoudender opstellen als het gaat om de omvang van gebouwen, omdat daarmee de functionaliteit in het gedrang komt. Dit liet Jaap Pottjewijd weten in de commissie Stad bij de behandeling van de nieuwe welstandsnota. Hoewel esthetiek belangrijk is voor de SP, staat het gebruik van een gebouw vóór het uiterlijk.

De SP hekelt de bemoeienis van de welstandscommissie bij een groot project zoals het Masterplan Boveneind. Hier moest een bouwlaag vanaf, wat maarliefst 20 woningen scheelde. Door wat inschikken zijn er wel wat van die woningen op lagere verdiepingen geplaatst, maar de woningen daar zijn nu dus kleiner gemaakt, en het totale aantal woningen is bij lange na niet gecompenseerd. Dat is zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve achteruitgang van het woningaanbod. Hiermee wordt de rendabiliteit voor de woningcorporatie verminderd, en wat nog belangrijker is: er wordt een volkshuisvestingsprobleem gecreëerd.

In Veenendaal is maar beperkte ruimte, en die moet benut worden voor woningen, winkels, bedrijven, horeca, religieuze gebouwen, monumenten en groen. Om aan al die wensen te voldoen, is bouwen in de hoogte noodzakelijk. Wat in de hoogte kan, hoeft niet in de oppervlakte gezocht te worden. Deze optimalere benutting van de grond zorgt ook dat alles relatief goedkoper wordt, en dat gebouwen - mits ze voorzien in een behoefte - sneller rendabel zijn.

Wethouder Sanders (PvdA) gaf in een reactie op de opmerking van Pottjewijd te kennen dat hij juist blij was dat de welstandscommissie zich met omvang bezig houdt, omdat sommige ondernemers graag willen stapelen, ook waar dit niet verantwoord is. Volgens de SP behoort dat echter niet tot de taken van de welstandscommissie. Welstand dient zich bezig te houden met de kleur, het materiaal, de vorm en de bouwstijl van de buitenkant van de gebouwen, maar met de omvang is enige terughoudendheid op zijn plaats. Als een gebouw onnodig groot is, mag het ook van de SP best een tandje kleiner; op buitenproportioneel grote gebouwen zit niemand te wachten. Maar als de grootte van een gebouw duidelijk een functie heeft, dan siert het de welstandscommissie niet om daarop in te grijpen.

In dezelfde commissie vroeg Pottjewijd aan de wethouder waarom er paaltjes geplaatst zijn op het Oudeveen. Deze veroorzaken behoorlijk wat verkeershinder, tot grote ergernis van omwonenden.

Pottjewijd kreeg hierin bijval van Ronald van de Weerd (VVD), die bevestigde dat die paaltjes “inderdaad zeer hinderlijk zijn.”

Omdat de wethouder geen antwoord paraat had, zal de vraag per e-mail beantwoord worden.

U bent hier