h

Onduidelijke situatie rondom Surfvijver

30 januari 2007

Onduidelijke situatie rondom Surfvijver

SP stelt schriftelijke vragen over losloopgebied

De SP heeft door middel van schriftelijke vragen het Veenendaalse college van Burgemeester en Wethouders geïnformeerd naar de situatie rondom de Surfvijver. De partij wil weten of er inmiddels al iets is gedaan aan de onduidelijkheid die er bestaat naar aanleiding van het losloopverbod van honden.

Enige tijd geleden werd er in de media bericht over de onduidelijkheid die er was ontstaan na de plaatsing van borden waarop staat dat honden aangelijnd moeten blijven. Ook beklaagden verschillende Veenendalers zich bij de SP.

Van oudsher werd het gebied rondom de surfvijver beschouwd als losloopgebied, maar omdat fietsers en vissers overlast ervoeren van de loslopende honden is het losloopgebied beperkt. De geplaatste borden leverden echter verwarring op, want het gebied waar loslopen is toegestaan bleek onvindbaar.

Uit het oogpunt van hondenwelzijn hecht de SP aan het bestaan van losloopplaatsen. Deze worden in Veenendaal echter steeds beperkter. Vandaar dat de partij tevens aan het college vraagt om uit te kijken naar mogelijke nieuwe losloopgebieden.

U bent hier