h

Onduidelijkheid Wilhelminastraat blijft

22 februari 2007

Onduidelijkheid Wilhelminastraat blijft

Het is nog steeds onduidelijk wat er met de Wilhelminastraat zal gebeuren. In de raadsvergadering van 8 februari is er een besluit genomen, maar de status van dat besluit is nog niet vastgesteld.

De onduidelijk werd veroorzaakt door VVD-raadslid Kees Lochtenberg, die tijdens de stemming de raadszaal verliet. Hij miste zijn beurt en mocht aan het eind van de stemming alsnog zijn stem uitbrengen. Aanvankelijk is de stemming geldig verklaard en was er een besluit genomen, maar nog in dezelfde minuut werden er vragen gesteld over de procedure.

Doordat Lochtenberg zijn stem gemist had op het moment dat het hem aanvankelijk gevraagd was, zou de stem ongeldig zijn. Het plan werd alsnog afgekeurd. Na enig juridisch advies kwam burgemeester Elzenga echter tot de conclusie dat het besluit wel geldig was.

Het raadspresidium (fractievoorzitters) zal woensdag 28 februari geraadpleegd worden over hoe er verder met de situatie wordt omgegaan. Wat de SP betreft is het helder; die vindt dat het plan opnieuw voor moet komen in de gemeenteraad.

“Er is zoveel geklooi geweest rondom dit besluit, dat de burger door de bomen het bos niet meer ziet. Om het raadsbesluit er alsnog ‘door te jassen’, zouden veel mensen terecht zien als achterkamertjespolitiek.” Aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. “Als de stem van Lochtenberg meetelde, dan heeft de burgemeester een procedurefout gemaakt door hem ongeldig te verklaren. Welk besluit er dus ook genomen wordt, het berust op een fout. Dan is wat ons betreft opnieuw behandelen de enige optie.”

U bent hier