h

Schooladviezen tegen het licht gehouden

28 februari 2007

Schooladviezen tegen het licht gehouden

In de commissie Welzijn van dinsdagavond heeft de SP aandacht gevraagd voor de schooladviezen die worden afgegeven aan leerlingen van groep 8 van de basisschool, alvorens zij “uitvliegen” naar de brugklas. Dit naar aanleiding van berichten die kort geleden in de media de rondte doen.

Allochtone kinderen zouden een lager schooladvies krijgen dan autochtone leeftijdsgenootjes die dezelfde score hadden op de CITO-toets. Jan Breur, die in de commissie Welzijn o.a. Onderwijs voor zijn rekening neemt namens de SP, vroeg aan Wethouder van den Bos of hij na wilde gaan of dit ook in Veenendaal aan de orde is, en of hij zijn bevindingen per memo wilde delen met de commissie. De wethouder zegde dit toe.

Eerder pleitte SP-kamerlid Ron Abel al op landelijk niveau voor een onderzoek of allochtone kinderen inderdaad een lager advies krijgen dan autochtone kinderen met dezelfde CITO-score. Dit naar aanleiding van het rapport “Basisschooladviezen en Etniciteit” van de gemeente Amsterdam.

U bent hier