h

SP: Van Maanen boekje te buiten

23 februari 2007

SP: Van Maanen boekje te buiten

Uitspraken wethouder ongepast

De Veense SP-fractie vindt de reactie die Wethouder van Maanen (VVD) gaf aan het Reformatorisch Dagblad ongepast. Van Maanen reageerde op schriftelijke vragen die de SP eerder aan het college stelde naar aanleiding van een incident waarbij extreem rechts betrokken was. De uitlatingen die Van Maanen hierover deed, doen geen recht aan het ambt van een wethouder.

In november 2006 werden twee landelijke kopstukken uit de extreem rechtse wereld opgepakt vanwege bedreiging en een vechtpartij met allochtonen in Veenendaal. De gemeenteraad bleef hierover ongeïnformeerd, en toen het incident aan het licht kwam stelde de SP hier vragen over. In de beantwoording geeft het College van Burgemeester en Wethouders aan, dat zij niet op de hoogte waren van de ware toedracht van het incident. Zij wisten niet beter dan dat het om twee mannen uit respectievelijk Leusden en Terneuzen ging die in Veenendaal bij een vechtpartij waren betrokken.

“Als het college dat zegt, geloven we dat.” Aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. “Ik durf er vanuit te gaan, dat ze met de informatie waarover ze beschikten, te goeder trouw hebben gehandeld. Hoewel we het betreuren dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld, zullen we dat het college niet verder verwijten. Wij zijn echt niet onredelijk.”

Wethouder van Maanen schildert de SP echter af als een partij die bij het minste of geringste schriftelijke vragen stelt, en daarmee het goede imago van de gemeente afbreekt. “Dit is nog maar de tweede keer dat we vragen hebben gesteld over dit onderwerp; de eerste keer deden we gezamenlijk met de SGP en de PvdA. Het is dus volkomen ongepast en onjuist om ons als notoire lastposten af te schilderen.” Reageert Breur boos. “De wethouder toont zich hier als een ware olifant in een porseleinkast”

Van Maanen zegt tevens dat de SP geen schriftelijke vragen had moeten stellen, maar de burgemeesterskamer in had moeten wandelen. Breur: “Een wethouder gaat niet over de werkwijze van de raadsfracties. Het staat een fractie vrij om over ieder onderwerp schriftelijke vragen te stellen.”

De SP neemt in het bijzonder aanstoot aan de uitspraak van Van Maanen dat er door het stellen van vragen negatieve aandacht wordt gevestigd op Veenendaal, terwijl de gemeente er alles aan doet om overlast (door jongeren) te beperken.
“Dat is beleid dat door ons volmondig wordt gesteund en toegejuicht. Op dit vlak heeft de wethouder geen vijand aan ons.” Aldus Breur. “Maar als Van Maanen het imago van Veenendaal zo belangrijk vindt dat we geen zorgen meer mogen uiten, dan is er iets grondig mis. Feitelijk zegt hij dat hij liever wegkijkt dan ingrijpt”.

U bent hier