h

Stommiteit treft Wilhelminastraat

9 februari 2007

Stommiteit treft Wilhelminastraat

Door een stommi­teit van VVD-raadslid Kees Loch­tenberg wordt aan de Weverij in Veenendaal drie hoog gebouwd. Tijdens de cruciale stemming van de gemeenteraad over de straat liep Lochtenberg even weg, waar­door zijn stem verloren ging.

Jaren geleden begon Veenendaal met de aankoop van achtertuinen van huizen aan de Wilhelmina­­straat om er huizen te bouwen. De tuinen grenzen aan de Weverij. De bewoners dachten dat was be­loofd dat er in hun tuinen eenge­zinswoningen zouden komen. Ze reageerden verbouwereerd op de plannen voor een vijf lagen hoog appartementencomplex.

Gisteravond lagen twee plannen op tafel: een amendement dat drie bouwlagen voorstelde en het plan van het college met vijf lagen. Voor het amendement waren GroenLinks, ChristenUnie, SP en SGP. Voor vijf lagen waren CDA, PvdA en VVD. Collegepartij Lo­kaal Veenendaal wilde drie lagen, maar was tegen de manier waarop de vier partijen dat financieren en stemde tegen.

Henk van Soest van ChristenUnie en Niek Dijkmans van Lokaal Vee­nendaal waren afwezig, zodat het amendement met maar vijftien stemmen voor en zestien tegen werd verworpen. Burgemeester Ties Elzenga had vooraf gezegd dat twee keer hoofdelijk gestemd zou worden, dus ook over het vijf-la­genplan. Tijdens die tweede stem­ming liep Kees Lochtenberg even de zaal uit. De stemmen staakten met vijftien tegen vijftien. Had Lochtenberg gestemd dan waren er definitief vijf lagen gebouwd. Het kwam de VVD’er op kritiek van vriend en vijand te staan.
Omdat de stemmen staakten, wordt in de volgende raadsvergade­ring opnieuw over het plan ge­stemd. Als dan alle raadsleden aan­wezig zijn, zal het voorstel van het college worden verworpen. Dan moet er een nieuw plan worden gemaakt.

Bron: de Gelderlander

artikel op het weblog

U bent hier