h

Symboolpolitiek niet altijd slecht

20 april 2007

Symboolpolitiek niet altijd slecht

Brede motie als signaal naar Den Haag

De gemeenteraad van Veenendaal heeft een motie van ChristenUnie, CDA, SGP, Groenlinks en SP aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders verzocht wordt een brief te schrijven naar het kabinet. In die brief moeten de zorgen worden kenbaar gemaakt dat, bij de taken die de gemeenten op hun bordje krijgen, onvoldoende financiële middelen worden vrijgegeven door de rijksoverheid. De overige partijen, Lokaal Veenendaal, PvdA en VVD stemden tegen de motie, en beschimpten deze als zijnde symboolpolitiek. Iets wat volgens SP-fractievoorzitter Breur helemaal niet erg hoeft te zijn.

“Tot op zekere hoogte hebben Lokaal, PvdA en VVD gelijk. Als symboolpolitiek de reële issues belemmeren, dan is dat een kwalijke zaak en hoeft het ook niet op onze steun te rekenen.” Aldus Breur. “Maar als er geen andere belangen in het geding komen, dan is er wat mij betreft geen probleem. Dan moet je kijken naar het signaal dat wordt afgegeven, en bepalen of je dat signaal kracht bij wilt zetten. Want als niemand iets zegt, gebeurt er ook niets.”

Dat de Veense SP het signaal kracht bijzet, hoeft geen verrassing te zijn. Breur: “Het overhevelen van rijkstaken naar gemeentes is vaak een verkapte bezuiniging. Kijk naar de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het rijk wil daar geld wegplukken, maar omdat ze daar geen verantwoording voor willen afleggen, schuiven ze die door naar de gemeentes. Dat ze die taken op onze bordjes schuiven is tot daar aan toe, maar dan wil ik er ook de bijbehorende centen voor zien. Anders gaat het mis.”

U bent hier