h

Schriftelijke vragen over veiling RuimBaan

29 juni 2007

Schriftelijke vragen over veiling RuimBaan

De SP heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld over de veiling van de inventaris van RuimBaan.

De inventaris zou tijdens werktijd geveild zijn onder ambtenaren van de gemeente. Oud-RuimBaan-vrijwilligers waren hierbij niet uitgenodigd, en de opbrengst van de veiling kwam ten goede aan de pot van de personeelsvereniging van de ambtenaren. De opbrengst betrof zo'n 9.000 euro.

De SP misgunt de personeelsvereniging geen extraatjes, maar vindt 9.000 euro wel erg veel. Zeker omdat de veiling, volgens een berekening van oud-Ruimbaan-vrijwilliger Ale Kok, de gemeenschap 60.000 euro gekost heeft. Liever had de SP dat de opbrengst gestort werd in de Algemene Reserve of geïnvesteerd in een nieuw voorschakeltraject.

Omdat het college, bij monde van Wethouder van Manen (VVD), eerder al had toegegeven dat het niet-uitnodigen van oud-RuimBaan-vrijwilligers een domme fout is geweest, stelt de partij hier geen vragen over. Fractievoorzitter Jan Breur: "Dat het college zoiets toegeeft is al heel wat. Het is de vraag of ze de overige fouten willen toegeven."

U bent hier