h

SP opent aanval op consumentisme

29 juni 2007

SP opent aanval op consumentisme

Breur: Probleem bij de wortels aanpakken

De Veenendaalse SP zal bij de Algemene Beschouwingen, die op 9 juli worden gehouden, haar pijlen richten op het consumentisme. De partij ziet dit fenomeen als bron van veel problemen in de samenleving, en wil hernieuwd bewustzijn bewerkstelligen. SP-fractievoorzitter Jan Breur: “Als wij het tij niet keren, is dat de definitieve uitverkoop van de beschaving.”

Als zingeving moet gevonden in bezit, dan is het einde zoek voor de mens. Dat is de boodschap die Breur zal uitdragen bij de Algemene Beschouwingen. Breur: “Het werkt door op zoveel gebieden: uitputting van grondstoffen, uitbuiting van de derde wereld, vervuiling, klimaatveranderingen… ons gedrag heeft ernstige consequenties.”

Niet alleen op wereldschaal, maar ook dichter bij huis, ziet de SP de problemen van de consumptiemaatschappij. Zo zijn armoede en schuldproblematiek nauw verweven met consumentisme. “Vanuit de maatschappij, en met name de media, wordt er constant een sociale druk om te consumeren afgegeven. Als je het niet kunt betalen, dan moet je maar lenen. Dat is een heel destructief signaal.”

Verder is het consumentisme ook funest voor het zelfbeeld en het sociale geweten van mensen. Breur: “Mensen proberen, soms tegen wil en dank, te voldoen aan het misplaatste ideaalbeeld dat de commercie hen voorhoudt. Je moet er uitzien zoals op tv, je moet leven zoals op tv. Zo niet, dan val je buiten de boot. Mensen hebben het zo druk met de consumptieopdracht, dat er nauwelijks nog ruimte is voor andere dingen. Voor elkaar.”

De SP is, volgens Breur, ‘optimistisch maar niet naïef’ over de mogelijkheden die er op lokaal niveau zijn om het consumentisme aan te pakken. “Wij kunnen vanuit Veenendaal niet alle problemen uit de wereld helpen. Maar als wij de Veenendaalse bevolking er bewust van kunnen maken dat de wereld meer te bieden heeft dan plat bezit, is er al een wereld gewonnen.”

U bent hier