h

Goede Samenwerking SP en PvdA

11 juli 2007

Goede Samenwerking SP en PvdA

De SP kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met de PvdA tijdens de behandeling van de kadernota. De PvdA meldde zich als mede-indiener van alle SP-voorstellen. Omgekeerd meldde de SP zich als mede-indiener van een groot aantal PvdA-voorstellen. Bij de PvdA-voorstellen waar de SP geen handtekening onder had gezet, stemde de partij toch voor.

SP-fractievoorzitter Breur: "Ik ben blij dat we op zoveel terreinen elkaar de hand hebben kunnen schudden. Socialisten en Sociaal-Democraten hebben natuurlijk ideologische verwantschap. In het verleden is die verwantschap niet altijd goed uit de verf gekomen."

Of de Veense samenwerking doorzet naar het landelijke, moet nog blijken. Breur: "Aan de ene kant zie ik Tichelaar en Marijnissen (fractievoorzitters van beide partijen in de Tweede Kamer) nog geen dikke vriendjes worden. Aan de andere kant heb ik de PvdA op bepaalde momenten ook behoorlijk verketterd, en toch hebben we maandag goed kunnen samenwerken."

U bent hier