h

Voorstellen Schutterweg en duurzaamheid als enige gesteund door SP

11 juli 2007

Voorstellen Schutterweg en duurzaamheid als enige gesteund door SP

Het voorstel van de VVD, om geld te reserveren voor het maken van een extra wegverbinding tussen Veenendaal en Ede (Schutterweg), heeft naast de indienende partij (VVD) alleen steun gevonden van de SP. Andere partijen zagen niet veel nut in het voorstel omdat het Ede's grondgebied betrof. De SP staat er echter positiever in: "Als Ede daarmee aan de slag wil gaan, moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Zo niet, dan komt dat geld ook weer vrij. Het is feitelijk een win-win situatie."

Ook GroenLinks vond in de SP een eenzame bondgenoot bij hun voorstel om duurzaamheidscriteria in te stellen bij het uitzetten van gemeentelijke gelden. Dit voorstel werd afgeraden door het college, omdat de banken waar het geld werd uitgezet zelf al duurzaamheidscriteria zouden hanteren. De SP was het hierin niet eens met het college: "Zoiets moet je niet aan de luimen van een bank overlaten. Je moet als gemeente zelf de verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid. Duurzaam uitzetten van geld is meer dan je geld op een bank parkeren die toevallig een duurzaamheidsconvenant heeft ondertekend."

U bent hier