h

Cultuurimpuls broodnodig

24 september 2007

Cultuurimpuls broodnodig

De SP is van mening dat het culturele klimaat in Veenendaal te wensen overlaat en dat een impuls hard nodig is. De partij laat dit weten naar aanleiding van het Groot Veens Cultuurdebat van afgelopen woensdag. “Cultuur is een belangrijke peiler van onze beschaving. Dat mag geen ondergeschoven kindje zijn.” Aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur.

“In Veenendaal gebeurt er op cultureel gebied een heleboel, maar op het Groot Veens Cultuurdebat werd mij op pijnlijke wijze duidelijk dat er ook nog een heleboel NIET gebeurt. Ik heb heus niet de illusie dat we een Amsterdam of Rotterdam kunnen evenaren, maar Veenendaal heeft op cultureel gebied veel meer potentie dan nu naar voren komt.” Geeft Breur aan.

Volgens de SP heeft de gemeente de taak om cultuur mogelijk te maken, door het creëren van de benodigde infrastructuur. De partij erkent dat de basisvoorzieningen, zoals theater, bioscoop, muziekschool en bibliotheek aanwezig zijn, maar van een gemeente die naar de 70.000 inwoners groeit, mag je best dat beetje extra verwachten. De kleine zaal die aan het Kees Stipplein komt, is voor de SP een welkome aanvulling. De partij ziet graag meer culturele ontmoetingsplaatsen. Breur: “Het cultuurbeleid in Veenendaal mag best wat progressiever. Ik heb het idee dat we nog teveel achter de feiten aanlopen.”

Een groot deel van de pijn zit hem in het feit dat er veel langs elkaar heen wordt gewerkt. “Ik constateer dat er grote onbekendheid is tussen de actoren in het culturele veld.” Zegt Breur. “Er wordt wel samenwerking gezocht, maar er is nog geen Veens cultureel netwerk. De gemeente kan hier een rol in spelen, en als het aan ons ligt gebeurt dat ook!” Breur kondigt aan zich te buigen over een politieke vertaling van dat probleem en is voornemens om met voorstellen te komen.

Volgens wethouder Pilon (Lokaal Veenendaal) mag Veenendaal zich nu al cultuurstad noemen. De SP is het hierover niet met de wethouder eens. “Veenendaal een cultuurstad noemen omdat een aantal dingen op cultureel gebied aanwezig zijn gaat veel te ver. Het aanbod is nog te basaal. Je noemt de McDonalds toch ook geen cadeauzaak omdat je een speelgoedje bij je hamburger krijgt?”

U bent hier