h

De sociale werkplaats werkelijk sociaal

26 oktober 2007

De sociale werkplaats werkelijk sociaal

In de commissie Werk van 18 oktober is het visiedocument voor de modernisering van de sociale werkplaats IW4 gepresenteerd. Aanstaande raadsvergadering, 1 november wordt er over besloten.

Voor de SP is het van belang, dat de sociale werkplaats het doel waartoe zij tot het leven is geroepen, dient boven andere doelen – zoals financieel gewin. Daarbij is het van belang dat er een sociaal jaarverslag in het leven wordt geroepen, waarbij aan de hand van een arbeidsontwikkelingsmeter het behalen van de sociale doelen wordt bijgehouden.

Verder moet er geen "gouden handdruk" zijn, moeten nieuwe doelgroepen alleen worden binnengehaald als dat een versterking betekent voor IW4 – en de huidige doelgroep niet wordt verdrongen, en werknemers van IW4 moeten enkel gedetacheerd worden als zij zelf voldoende in staat zijn om voor een reguliere werkgever te werken.

Toekomst van de sociale werkplaats

U bent hier