h

Raad wil Lantorterrein onteigenen

2 oktober 2007

Raad wil Lantorterrein onteigenen

Een meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal) heeft donderdagavond besloten het Lantorterrein te onteigenen. Al langere tijd probeert de gemeente met Lantor tot overeenstemming te komen over verplaatsing van het bedrijf vanuit het centrum naar het nieuwe bedrijventerrein De Batterijen. De gemeente heeft het terrein nodig om het nieuwe stadscentrum Brouwerspoort geheel te kunnen ontwikkelen. Maar tussen het bedrag dat de gemeente voor de verplaatsing van Lantor bereid is te betalen en dat wat Lantor wil hebben gaapt een gat van ongeveer zes miljoen euro.

Het college had voorgesteld eerst over te gaan tot arbitrage waardoor een bindend advies duidelijkheid had moeten geven over de prijs voor verplaatsing. Daarna zou eventueel alsnog tot onteigening overgegaan kunnen worden. Maar de raad vindt dat de gemeente in de achterliggende jaren al genoeg concessies heeft gedaan in de gesprekken met de Britse eigenaren van Lantor. De raad wil de 'regie in eigen hand houden'. Wethouder Cees Sanders kan wel leven met het door de raad genomen besluit, dat verder gaat dan het voorstel van het college. ,,Het einddoel is hetzelfde", aldus de wethouder. Het komt er op neer dat het gehele project Brouwerspoort duurder uitvalt als Lantor daar de komende jaren nog zou blijven zitten.

Er wordt nu een onteigeningsprocedure gestart voor het verkrijgen van gronden ten behoeve van de aanleg van de Wolweg, tussen de voormalige Hollandia Wol fabriek en Lantor. Dit is nodig om Brouwerspoort in zijn hoofdopzet te kunnen realiseren. Tevens wordt een totale onteigening van het Lantorterrein voorbereid. In het eerste kwartaal van 2008 krijgt de raad een overzicht van de juridische en bestuurlijke consequenties die deze stap kan hebben.

Bron: Website Veenendaalse Krant, 28 september 2007

Aanvulling SP: SP-raadslid Jan Breur gaf in de vergadering aan zowel het plan van het college als het amendement (wijzigingsvoorstel) erg goed te vinden. Omdat de SP al eerder - na veel wikken en wegen - had besloten om het voorstel van het college te volgen, gaf de partij geen steun aan het amendement.

U bent hier