h

Schriftelijke vragen bordeelbeleid

18 oktober 2007

Schriftelijke vragen bordeelbeleid

ChristenUnie, SGP en SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen verzoeken het college om terughoudend te zijn met het toelaten van nieuwe bordelen, om met een schone lei te kunnen beginnen zodra de kaderwet voor de prostitutie van kracht is.

De SP wil strenge regels verbinden aan prostitutie in Veenendaal, om overlast, misstanden en criminele activiteiten tegen te gaan. Als er een bordeel is voordat er nieuwe regels zijn opgesteld, worden de mogelijkheden daartoe beperkt. In tegenstelling tot de christelijke partijen is de SP geen voorstander van de "nuloptie", die prostitutie volledig uitbant uit Veenendaal.

U bent hier