h

Station Veenendaal-West 'geadopteerd' door omgeving

11 oktober 2007

Station Veenendaal-West 'geadopteerd' door omgeving

NS-Station Veenendaal-West is met acht kunstwerken versierd. Dat is het gevolg van het stationsadoptieproject van het Veens treinstation. In dit project hebben mensen met een verstandelijke beperking van Dagcentrum De Ontmoeting (onderdeel van stichting Reinaerde), kunstwerken gemaakt die op het station zijn opgehangen op abri-formaat. De kunstenaars onthulden gisteren elk hun eigen kunstwerk.

Het project is een pilot naar voorbeeld van soortgelijke projecten bij de Northern Rail concessie die NS in Engeland exploiteert. Daar is gebleken dat het betrekken van de buurt bij lokale stations een positieve invloed heeft op de stationsomgeving, omdat er meer sociale controle is en dus minder vandalisme en vervuiling. In Veenendaal West is het plan dat buurtbewoners mede een oogje in het zeil houden en enkele hand- en spandiensten zullen verlenen op het station, wat voordelen oplevert voor de gehele omgeving waarin het station ligt. Het project is uitdrukkelijk geen bezuiniging van NS, alle bestaande schoonmaakprogramma's blijven gehandhaafd, het gaat om de toegevoegde waarde voor reizigers en buurtbewoners.

Uit: Veenendaalse Krant

U bent hier