h

Andere Overheid: aandacht voor burger en ambtenaar

29 november 2007

Andere Overheid: aandacht voor burger en ambtenaar

Op dinsdag 27 november vond er op het gemeentehuis een presentatieavond plaats. Het thema was "Andere Overheid". Op de avond werd aandacht besteed aan de deelthema's "Organisatie", "Diensten" en "Gebouw". Bij behandeling van het deelthema "Diensten" kwam onder andere de term "zichtwerk" aan bod; een term die afkomstig is van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Eerder dit jaar had Breur een onderhoud met de ambtenaren die belast zijn met de vormgeving van de "Andere Overheid". Hij lanceerde de term "zichtwerk" toen hij aangaf dat het belangrijk is dat de burger al snel veranderingen kan merken, anders zou de doorvoering van de "Andere Overheid" weinig zin hebben.

Tijdens dit onderhoud maakte Breur de vergelijking met een schilder. "Als die een ruimte moet schilderen, zal er natuurlijk een heleboel gedaan moeten worden om überhaupt aan de klus te kunnen beginnen. Dingen die (bijna) onzichtbaar zijn voor mensen die niet in het vak zitten. Toch zal de schilder elke dag wel een stuk schilderen, om in ieder geval zichtbaar te maken dat hij aan het werk is. Hij levert dus zichtwerk; zo moet dat ook zijn met de diensten op het gemeentehuis. De burger moet zien dat er iets gebeurt." Breur was dan ook blij om te horen dat er aandacht voor het fenomeen was op de presentatieavond. Ook is hij best trots dat de naam die hij eraan gegeven heeft is overgenomen.

Op het deelthema "Organisatie" werd aandacht gegeven aan de overgang van het zgn "sectorenmodel" naar het zgn "directiemodel", waardoor er een hele laag van leidinggevenden geschrapt kan worden uit de hiërarchische opbouw van de ambtelijke organisatie. Breur vroeg zich af wat er met die mensen gebeurt: moeten die weg, is er een andere plek in de organisatie, komt er een sociaal plan? Wethouder Van den Bos antwoordde hierop dat de uitdagingen die de "Andere Overheid" biedt voldoende zijn om iedereen een plek te kunnen bieden in de gemeentelijke organisatie, en dat de mensen dat ook willen.

U bent hier