h

Begroting 2008: SP blijft wortels trouw

7 november 2007

Begroting 2008: SP blijft wortels trouw

"Nu het goed gaat met Veenendaal is dit het uitgelezen moment om vooruit en terug te blikken". Met deze woorden is de inbreng van de SP bij de begrotingsbehandeling voor 2008 samen te vatten. De partij zal twee moties indienen.

In de eerste motie vraagt de SP om een evaluatie van de bezuinigingsronde die in 2005 heeft plaatsgevonden. De partij was destijds nog niet in de raad vertegenwoordigd, maar heeft zich wel ingezet voor de belangen van de
instellingen die door de bezuinigingen getroffen zouden worden. Het verzoek om een evaluatie getuigt van trouw aan de oude opvattingen, passend bij de nieuwe rol. Fractievoorzitter Jan Breur: "Als ik de instellingen in de kou zou laten staan, ook nu het financieel weer beter gaat, zou ik als politicus niets waard zijn."

De tweede motie sluit aan bij het belangrijkste speerpunt waarmee de SP de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zijn ingegaan en waarmee de partij de raad is binnengestemd. Het gaat om een regeling, waarbij kinderen van
minima gratis kunnen sporten wanneer hun ouders vrijwilligerswerk doen voor de club. Hiermee wordt sport bereikbaar voor kinderen in een armoedesituatie, komen hun ouders uit een sociaal isolement en wordt er
beantwoord aan de roep om vrijwilligers.

Breur: "Voordat wij in de raad kwamen, hebben we ons op een aantal geprofileerd. Dat schept verwachtingen en verplichtingen. We willen graag laten zien dat, al zitten we nu in de raad, we zijn nogsteeds dezelfde socialisten en we blijven ons inzetten voor een rechtvaardige en solidaire samenleving."

U bent hier