h

De Ruimte Pakken

7 november 2007

De Ruimte Pakken

Op vier oktober ging er een persbericht uit van het college van Burgemeester en Wethouders, dat er een sluitende begroting was en een goed meerjarenperspectief. Ook is er ruimte voor nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld de starterslening waar de SP, samen met een aantal andere partijen om vroeg bij de kadernotabehandeling in 2006. Met die starterslening kunnen jongeren gemakkelijker een eigen huis kopen. De SP is blij met deze ontwikkeling.

Ook is er geld voor de aanpak van speerpuntbuurten en integrale veiligheid. Er kan een hoop, en de begroting is ook nog eens sluitend. Veenendaal mag erg blij zijn met de manier waarop de financiën erbij staan; we kunnen ons allemaal nog goed herinneren dat het kort geleden nog anders was.

Dat de SP blij is met deze begroting behoeft geen verdere uitleg. We hopen dat de financiële situatie nog lang zo rooskleurig blijft. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er al zijn. Een sluitende begroting is goed, maar wat er in de Veenendaalse samenleving speelt is natuurlijk waar het allemaal om gaat. We moeten ervoor zorgen dat Veenendaal (nog) levendiger en socialer wordt.

Zo zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan Groningen, waar kinderen van minima gratis kunnen voetballen als hun ouders vrijwilligerswerk doen voor de club. Hiermee worden drie problemen als onderlinge oplossing gebruikt. Kinderen kunnen sporten, ook als de ouders dat niet zouden kunnen betalen. Het tekort aan vrijwilligers wordt verkleind. En tot slot worden ook nog mensen zonder baan geactiveerd, zodat ze niet thuis hoeven te zitten.

We hebben een sluitende begroting. Er is ruimte voor nieuw beleid. Er zijn voorbeelden van leuke initiatieven. Het enige wat we hoeven te doen is de ruimte in het beleid te pakken. Zo versterken we de sociale samenhang en de solidariteit in Veenendaal.

U bent hier