h

Motie SP/VVD aangenomen; raad wil meer sociale sturing op IW4

7 november 2007

Motie SP/VVD aangenomen; raad wil meer sociale sturing op IW4

De gemeenteraad heeft donderdag 1 november een motie van de SP en de VVD aangenomen, waarin de partijen vragen om het Sociaal Jaarverslag van IW4 dusdanig in te richten dat het als sturingsinstrument op de sociale
doelstellingen van de sociale werkvoorziening kan fungeren.

De motie werd, behalve door indieners SP en VVD, ook gesteund door Lokaal Veenendaal, SGP en de ChristenUnie. Het CDA stond sympatiek tegenover de motie, maar nam genoegen met een toezegging van wethouder Van Manen - die aangaf de motie als steuntje in de rug te beschouwen.

GroenLinks en de PvdA lieten het afweten, omdat zij de motie, naar eigen zeggen, beschouwden als een open deur.

U bent hier