h

Sport bereikbaar voor kinderen minima

14 november 2007

Sport bereikbaar voor kinderen minima

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling op 8 november een motie ingediend om sport gratis te maken voor kinderen in een armoedesituatie, als hun ouders vrijwilligerswerk doen bij de club waar de kinderen sporten.

De motie beoogde drie problemen aan te pakken. Het bood in de eerste plaats bereikbaarheid van sport voor kinderen. Daarnaast zou de motie ook zorgen voor activering van de ouders, en tot slot bood de motie ook een antwoord op de aanhoudende vraag naar vrijwilligers.

Het college van Burgemeester en Wethouders stond positief tegenover de motie, en zegde toe hier werk van te maken. Door deze toezegging hoefde de motie niet meer in stemming te worden gebracht. De regling die de SP voorstelde wordt meegenomen in het plan voor de Jeugdsportfondsen.

U bent hier