h

Vraagteken bij hoogte bijdrage AED

8 november 2007

Vraagteken bij hoogte bijdrage AED

Tachtig verenigingen en instellingen (waar veel mensen samenkomen) komen in aanmerking voor een automatische externe defibrillator (AED) en krijgen dan van de gemeente een bijdrage van dertig procent van de aanschafprijs.
Een AED kan bij plotselinge hartstilstand een levensreddend apparaat zijn. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het oorspronkelijke initiatief van de VVD.

Maar de liberalen hebben moeite met de gemeentelijke bijdrage, die ze te laag vinden. Want veel verenigingen en instellingen zijn niet kapitaalkrachtig en daarom is een gemeentelijke bijdrage van vijftig procent meer op zijn plaats, aldus Kees Lochtenberg. Want zelfs bij afname van meerdere AED's is de prijs 1300 tot 1560 euro per AED. Maar het blijft bij dertig procent omdat de VVD alleen SGP en SP aan haar zijde vond.

Verantwoordelijk
De andere partijen vinden het doorslaggevend dat de aanschaf van een AED de verantwoordelijkheid blijft van de verenigingen en instellingen zelf. Dat vindt Lochtenberg ook, maar ,,het zijn wel onze verenigingen." Waarbij
de PvdA nog opmerkte dat bij de evaluatie over één jaar moet worden bezien of de kleinere verenigingen voldoende draagkracht hebben. GroenLinks had liever eerst een onderzoek gehad: ,,Wanneer nu verenigingen niet meedoen
komen we immers niet te weten of dat is vanwege de zeventig procent die ze zelf moeten betalen."

Zes minuten
Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis overkomt volgens de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) in Veenendaal 25 mensen per jaar. Daarvan krijgt zeventig tot tachtig procent een hartstilstand thuis en de overige hartstilstanden vinden plaats in openbare ruimten, op het werk en sportaccommodaties. Reanimatie en defibrillatie binnen de eerste zes minuten bij een hartstilstand is essentieel om degene die het treft een overlevingskans te geven. Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot bij ventrikelfibrilleren zodat het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Bij gebruik van een AED tussen zes en tien minuten is de overlevingskans 36 procent. Bij elke minuut uitstel van defibrillatie neemt de overlevingskans met bijna tien procent af.

Campagne
Het college denkt, behalve de subsidie aan verenigingen voor de aanschaf van AED's, aan een campagne om inwoners bewust te maken van de risico's die een bepaald voedingspatroon in combinatie met niet of te weinig bewegen met zich meebrengt. ,,Met een gezond gewicht op het 20ste levensjaar kan een mens gemiddeld 4,5 jaar langer leven. Mogelijk kan een project worden ontwikkeld om jonge Veenendalers zich een gezondere levensstijl eigen te maken."

Uit: Veenendaalse Krant, 7 november 2007
Door: Gerard van Wijk

U bent hier