h

Welzijn: Verordeningen heikele kwestie

21 november 2007

Welzijn: Verordeningen heikele kwestie

In de commissie Welzijn van 20 november is er gesproken over een tweetal verordeningen: de Algemene Subsidieverordening en de verordening van de WMO. Geen van beide verordeningen kon op unaniem draagvlak rekenen en de zaak val verder worden besproken in de gemeenteraad. Met name SP en PvdA waren bijzonder kritisch.

In het geval van de Algemene Subsidieverordening zijn beide partijen van mening dat er teveel verantwoordingsplicht voor de instellingen is. Dit zou zoveel bureaucratie opleveren dat het onwerkbaar is voor de kleinere instellingen. Wethouder Pilon gaf na een reeks kritische vragen een algemeen antwoord. Specifiekere vragen vanuit de commissie moeten voor vrijdag ingediend worden en zullen voor het fractieoverleg dat voorafgaand aan de raad beantwoord zijn. Voor SP-woordvoerder Breur zijn die antwoorden uiterst belangrijk: "Het zal daar helemaal vanaf hangen of wij in kunnen stemmen met de verordening."

Ook bij de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geldt dat vragen voor vrijdag per mail kunnen worden ingediend; ook hier was er een waslijst van vragen en kanttekeningen, waarbij SP-woorvoerdster Fatima Bich-Bich verreweg het meest kritisch was. Zij viel vooral over het feit dat er een bijdrage gevraagd zou gaan worden voor de WVG-diensten. Dit zou een grove verslechtering zijn ten opzichte van de huidige situatie, en de SP beraadt zich op een mogelijk in te dienen wijzigingsvoorstel.

U bent hier