h

Wet Maatschappelijke Onrust

30 november 2007

Wet Maatschappelijke Onrust

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een verkapte, door ‘Den Haag’ opgelegde, bezuinigingsmaatregel, waarbij verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op gemeentes. Het mag vanzelfsprekend zijn dat de SP hier (weliswaar als enige) tegen is.

In Veenendaal wordt echter op een positieve manier vormgegeven aan de WMO. De wethouder heeft gezegd dat er in Veenendaal geen verslechteringen zouden plaatsvinden. Het is extra wrang dat dit nu wel gebeurt.

Zo zal er bijvoorbeeld betaald moeten gaan worden voor de oude WVG-voorzieningen. Daarbij zal er een inkomenstoets worden gehanteerd bij een aantal voorzieningen, waardoor mensen hiervoor zullen worden uitgesloten. Ook zullen mensen die hulp nodig hebben een beroep moeten doen op hun omgeving, maar er wordt te weinig rekening gehouden met ouderen, jongeren en mensen met een fulltime baan – voor wie het moeilijk is om die hulp te bieden.

De SP zet zich in om dergelijke verslechteringen tegen te gaan.

Voor meer informatie https://sp.nl/zorg.

U bent hier