h

Provinciale SP bezoekt Sociale Werkplaats in Zeist en Veenendaal

6 december 2007

Provinciale SP bezoekt Sociale Werkplaats in Zeist en Veenendaal

De fractie van de SP in de provinciale staten van Utrecht hebben de afgelopen weken twee sociale werkplaatsen bezocht in de provincie, namelijk de Sociale Werkplaats Zeist (SWZ) en IW4 Veenendaal. Het is de bedoeling, dat er ook werkbezoeken afgelegd gaan worden bij andere Sociale Werkplaatsen in de provincie.

Bij beide SW bedrijven werd de SP goed ontvangen. Linda Hogema, Pieter Wout Duquesnoy en Fatima BichBich hebben er een rondleiding gekregen en ook was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vele vragen. Bij de IW4 heeft de SP zelfs met de directeur en de OR gesproken. De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden, zijn dat SW bedrijven binnen een complex spanningsveld moeten functioneren. Enerzijds zijn zij een bedrijf dat geen verlies wil draaien, maar anderzijds dienen de sociale doelstellingen ook behaald te worden.
Positief van de SWZ is, dat er concrete voorbeelden zijn van mensen die zich hebben kunnen ontplooien en daadwerkelijk aangesproken worden op hun talenten. En dat is waar een sociale werkplaats oorspronkelijk toch voor bedoeld is! De SWZ doet het wat betreft de persoonlijke ontwikkeling van mensen dus beter dan IW4. Anderzijds zie je dat IW4 er financieel weer beter tegenover staat. Dit is ook niet vreemd, omdat zo’n 10 jaar geleden IW4 financiële problemen kende. Zodoende is er de afgelopen jaren meer gefocust op het behalen van de financiële doelstellingen, dan op het behalen van de sociale doelstellingen. De interim-directeur Holsteijn erkent dit en beloofd verbetering. Anderzijds vraagt hij hiervoor ook nadrukkelijk de hulp van de gemeenteraad, die de afgelopen jaren te weinig sturing hieraan heeft gegeven. De gemeenteraad moet de kaders stellen. De motie van de SP en de VVD om middels het sociaal jaarverslag meer grip hierop te krijgen, wordt binnen IW4 dus goed ontvangen.

Opvallend is, dat bij beide SW bedrijven de mensen die er werken er ook erg graag willen blijven werken. Ze hebben het over het algemeen naar hun zin. Wel is het belangrijk, dat er geen afdelingen meer gesloten gaan worden. Gelukkig wordt de fusie met Permar Ede en de kwekerij van IW4 goed ontvangen. Er is hierdoor ruimte ontstaan om 70 SW-ers te plaatsen.

Bent u zelf werkzaam bij een Sociale Werkplaats en heeft u positieve dan wel negatieve ervaringen, deel ze dan met de SP. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. Het landelijk meldpunt van de SP, dat goed bijgehouden wordt door SP Tweede Kamerlid en woordvoerder over de WSW Paul Lempens, vindt u bij wswplein, adres bij zie ook .
Daarnaast kunt u ook contact met ons opnemen
Voor Veenendaal, Renswoude en Rhenen is dat Fatima BichBich (fatimab2@casema.nl, tel: 06-44904454).

Met uw informatie kunnen we de sociale werkplaats sociaal houden!

wswplein.nl

U bent hier