h

Raad akkoord met plan 'nieuwe' gemeentehuis

19 december 2007

Raad akkoord met plan 'nieuwe' gemeentehuis

Na een urenlange discussie heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met het voorlopig ontwerp als basis voor de definitieve bouwplannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De raad wil wel de vinger aan de pols blijven houden en het college moet met regelmaat rapporteren over de voortgang. Er werden veel vraagtekens gezet bij het zogeheten kostenneutraal zijn van de bouwplannen. Bedoeling is dat alle ambtenaren in de toekomst onder één dak komen te zitten, in plaats van zoals nu op drie locaties, te weten het gemeentehuis, het dienstenkantoor aan de J.G.
Sandbrinkstraat en gebouw De Rozenbottel.

De bouw van de derde vleugel aan het gemeentehuis gaat, inclusief een parkeergarage, ruim 21 miljoen euro kosten. De raad vreest dat de bouwsom wel eens duurder kan worden, maar wethouder Cees Sanders gaf de verzekering dat alle financiële risico's samen als consequentie kunnen hebben dat de werkzaamheden maximaal één miljoen euro duurder uitvallen.

Gebouw De Rozenbottel blijft in handen van de gemeente, ook als de gemeentelijke diensten daar zijn vertrokken. Door verhuur van de ruimten wordt een bescheiden winst gemaakt van één ton per jaar.

Inzicht
In het definitieve ontwerp voor het 'nieuwe' gemeentehuis moet duidelijk inzicht worden geboden in de financiële onderbouwing, er moet een exploitatieberekening komen van de parkeergarage en een onderbouwde motivatie van de keuze van beheer van de warmte/koude installatie. Een amendement van deze strekking van de SGP werd door de raad overgenomen. In de totale kostenberekening zit een besparing van 1,5 miljoen euro. Die kan
deels worden gerealiseerd, maar of het helemaal lukt is de vraag. Wanneer het bedrijfsrestaurant van de bovenste etage niet wordt verplaatst naar de begane grond heeft het college daar de minste moeite mee. In de plannen zou het restaurant bij de nieuwe entree van het gemeentehuis als een soort koffieruimte kunnen worden ingericht, waar behalve ambtenaren ook bezoekers gebruik van kunnen maken.

Bron: Website Veenendaalse Krant, 15 december 2007

De SP heeft ingestemd met de plannen voor het nieuwe gemeentehuis. Voor de partij geldt de vuistregel "geen prestige maar prestatie" en is ervan overtuigd dat de balans in deze vooral naar de prestatiekant gaat. Het samenbrengen van alle diensten en afdelingen van de gemeente (muv de brandweer) in een gebouw heeft een absolute meerwaarde. Daarbij wordt er in de plannen alle moeite gedaan om de kosten laag te houden, bijvoorbeeld
door hergebruik van oude materialen. De SP is er wel op gebrand dat het bij de € 18 miljoen blijft, en zal geen groen licht geven voor meer geld bij eventuele kostenverhogingen.

U bent hier