h

SP alleen in strijd tegen eigen bijdrage WMO

14 december 2007

SP alleen in strijd tegen eigen bijdrage WMO

Geen steun voor voorstellen

Tijdens de raadsvergadering van 13 december is de WMO-verordening vastgesteld. De SP heeft met een aantal voorstellen een poging gedaan om gebruikers van zorg er niet op achteruit te laten gaan, maar kreeg van de overige partijen en van Wethouder Pilon nul op haar rekest.

De partij stelde voor om de eigen bijdrage voor woon- en rolstoelvoorzieningen te laten vervallen. SP-fractievoorzitter Jan Breur: “Dit zijn voorzieningen die een gezond mens niet zou aanschaffen. Die krijg je alleen maar als je daarvoor geïndiceerd bent en ze dus echt nodig hebt; daar ligt geen keuze aan ten grondslag. Zou je hiervoor een eigen bijdrage eisen, dan eis je van mensen om geld toe te leggen om met een handicap door het leven te mogen gaan.”

Ook stelde de partij voor om de eigen bijdrage voor vervoer aan te passen voor gezinnen waarin meerdere mensen met een handicap leven, en een hardheidsclausule op te nemen waarmee mensen in staat worden gesteld om de eigen bijdrage bij te laten stellen op basis van hun reëel besteedbare inkomen.

Wethouder Pilon en de overige partijen hadden geen behoefte aan de voorstellen van de SP. Zij waren de mening toegedaan dat de voorstellen juridisch niet haalbaar waren. Het argument dat de voorstellen elders in het land wel zijn aangenomen veranderde hier niets aan. Uiteindelijk voelde Breur zich genoodzaakt twee voorstellen in te trekken. Het derde zag hij zonder steun sneuvelen bij de stemming.

SP kritisch over verordening WMO
Wet Maatschappelijke Onrust
Speech WMO

U bent hier