h

SP hekelt opportunisme in RKC-affaire

3 december 2007

SP hekelt opportunisme in RKC-affaire

Rekenkamercommissie speelbal in politieke spelletjes

De rekenkamercommissie (RKC) is niet geholpen met het politieke opportunisme dat de laatste tijd over hun rug gespeeld wordt. Dat is de mening van de SP, die bang is dat de positie van de rekenkamercommissie ondergesneeuwd raakt in politiek getouwtrek.

Een voorstel van Lokaal Veenendaal, om flexibeler om te gaan met het aantal raadsleden in de rekenkamercommissie, heeft ertoe geleid dat de commissie in het verdachtenbankje is geplaatst en dat RKC-voorzitter Ton Diepeveen zijn ontslag heeft ingediend.

“In hun overmoed heeft Lokaal Veenendaal hun standpunt laten doorschemeren dat een rekenkamercommissie met raadsleden erin niet betrouwbaar zou zijn. Hierdoor is het beeld ontstaan dat het niet kunnen vinden van een tweede raadslid in de commissie wordt uitgebuit als opmaat naar een rekenkamer zonder raadsleden.” Aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. “Of dat zo is, laat ik graag voor rekening van Lokaal Veenendaal zelf, en voor de fracties die het voorstel steunden. In ons geval is dat in elk geval niet het geval geweest.”

Het beeld van opportunisme rondom het onvervuld blijven van een vacature in de RKC werd versterkt door VVD-raadslid Ronald Veen, die zijn collega-raadsleden herhaaldelijk afried om zitting te nemen in de commissie. Ook de VVD is bekend voorstander van een raadslidvrije rekenkamer. Breur: “De oproepen van Veen hebben, net als het in twijfel trekken van de integriteit van de RKC door Lokaal Veenendaal, bij de RKC geleid bij een gevoel van wantrouwen jegens hen. De vraag of Lokaal Veenendaal en de VVD de openstaande vacature benut hebben om de RKC te dwarsbomen is wat mij betreft legitiem; die partijen zullen hierover verantwoordelijkheid moeten afleggen.”

GroenLinks, die als enige tegen het voorstel van Lokaal Veenendaal stemde, is wat de SP betreft ook niet vrij van blaam. Breur: “In de media en op hun website nemen ze een houding aan van ‘zie je wel’, alsof ze het ontslag van Diepeveen van tevoren hebben zien aankomen. En dat is natuurlijk niet zo; zij gebruiken het puur om andere partijen te kakken te zetten, en zijn daarmee net zo opportunistisch bezig als de partijen die de RKC willen ondergraven. En ondertussen raakt de rekenkamercommissie alleen maar verder ondergesneeuwd.”

U bent hier